Ẩm thực từng huyện thị

Nói đến ẩm thực Đồng Nai, người ta thường nghĩ ngay đến bưởi Biên Hòa, một loại trái cây đã vang danh khắp nước. Người ta cũng nghĩ đến Long Khánh, Xuân Lộc với vườn chôm chôm và những loại trái cây khác. Nhưng đâu phải chỉ có như thế, Đồng Nai - cũng như bao vùng miền khác - có những món ẩm thực riêng của mình đủ làm hài lòng khách phương xa và gây nhớ cho những người xa quê. Chuyên mục này phân chia các món ẩm thực Đồng Nai theo từng huyện thị, giúp người đọc dễ nhận ra nét riêng của từng địa phương. Một phần lớn bài trong mục này là trích đăng lại từ quyển Đậm đà hương vị Đồng Nai của tác giả Bùi Thuận, NXB Đồng Nai 2013.

Huyện - Thị xã - Thành phố


Comments