Chiến khu Đ‎ > ‎

30. Trong những gian lao cực khổ ở Chiến khu Đ, bộ đội ta còn phải chịu cảnh thiếu nước?

Comments