Chiến khu Đ‎ > ‎

59. Chiến khu Đ đã phối hợp với các chiến dịch lớn ở miền Đông đánh bại các cuộc hành quân lớn của Mỹ như Attenboro, Gianxơn Xity?

Mặc dù thất bại nặng trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất, nhưng Mỹ vẫn gia tăng cường độ thực hiện cuộc “Chiến tranh cục bộ” đẩy chiến tranh lên ở mức cao hơn. Chúng tiếp tục tăng quân Mỹ và chư hầu lên gần 1 triệu tên. Để chuẩn bị cho cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai (1966-1967), Mỹ hướng mục tiêu chính vào căn cứ Dương Minh Châu (Tây Ninh).

Ngày 14-9-1966, Mỹ mở cuộc hành quân qui mô lớn mang tên Antemboro vào chiến khu Dương Minh Châu. Trong gần 2 tháng, quân chủ lực Miền và lực lượng vũ trang Tây Ninh đã chiến đấu kiên cường bẻ gãy hoàn toàn cuộc càn lớn đầu tiên của Mỹ vào vùng căn cứ Tây Ninh.

Phối hợp với chiến trường Tây Ninh, quân và dân Chiến khu Đ đã dựa vào hệ thống chiến hào, các ụ, ổ chiến đấu và các trận địa chông, mìn… chống trả quyết liệt cuộc càn của 6 tiểu đoàn Mỹ vào Phú Hoà, Phước Hoà, Bình Mỹ, Tân Bình, Vĩnh Tân và đường 16, diệt 300 tên Mỹ, nguỵ, bắn rơi 2 máy bay, 4 xe tăng, 3 xe cơ giới. Ngày 8-12-1966, địch phải rút quân khỏi Chiến khu Đ.

Đầu năm 1967, với tham vọng lớn đánh vào tổng hành dinh Mặt trận giải phóng miền Nam, bắt sống các nhân vật lãnh đạo, chỉ huy của Mặt trận giải phóng miền Nam, Trung ương Cục, Bộ Chỉ huy Miền; phá huỷ Đài phát thanh giải phóng, đánh gãy “xương sống” chủ lực Việt Cộng ở miền Đông Nam Bộ, Mỹ mở cuộc hành quân qui mô lớn nhất trong cuộc chiến tranh với 45.000 quân Mỹ, do tướng Xi-man chỉ huy, vào cùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Gần như toàn bộ quân Mỹ ở miền Đông và một khối lượng phương tiện chiến tranh hiện đại dồn vào cuộc hành quân khổng lồ này.

Nắm thời cơ, các sư đoàn thiện chiến của Mỹ bị thu hút vào vùng rừng núi bắc Tây Ninh, Khu uỷ chủ trương mở đợt tiến công mạnh vào các căn cứ, đồn bót địch, tích cực đánh phá các ấp chiến lược, mở rộng vùng làm chủ của ta xung quanh Chiến khu Đ. Từ tháng 3 đến tháng 4-1967, bộ đội địa phương Phú Giáo, Tân Uyên đã đánh bại cuộc càn của trung đoàn 7 sư đoàn 5 nguỵ vào căn cứ. Cùng lúc, các đơn vị hoạt động mạnh trên các đường 14, 16, bức rút bức hàng 10 đồn bót địch, phá rã 22 ấp chiến lược, giải phóng 100 ngàn dân.

Các hoạt động phối của quân và dân Chiến khu Đ trong mùa khô 1967 đã góp phần “chia lửa” với chiến trường sôi động ở Tây Ninh giành thắng lợi lớn, đập tan cuộc càn của quân Mỹ, bảo vệ được vùng căn cứ quan trọng bậc nhất là đại bản doanh của Mặt trận giải phóng miền Nam; bước đầu làm thất bại ý chí của “Nhà Trắng” Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Comments