Chùa ở Đồng Nai

Phần này được tạo nên từ nội dung của quyển Những ngôi chùa Đồng Nai (Tập 1) do Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai biên soạn và Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản năm 2002.

Do hạn chế thời gian, nên chúng tôi đưa thông tin lên bằng cách chụp lại các trang sách, thay vì nhập dữ liệu.

Thông tin trong sách được biên soạn từ năm 2002 nên có nhiều điều không còn phù hợp với hiện nay. Ngoài ra, do nội dung sách hướng về Phật sự là chính chứ không phải thông tin du lịch như xu hướng của trang web này, nên một số bạn muốn tìm hiểu về du lịch sẽ không thỏa mãn. Tuy vậy, những dữ liệu được thu thập và biên soạn công phu của sách là nguồn tham khảo quý giá cho chúng ta khi tìm hiểu về các ngôi chùa ở Đồng Nai.

Chúng tôi chỉ có trong tay Tập 1 của bộ sách nên chỉ đưa được thông tin về những ngôi chùa ở Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Định Quán.

Cảm ơn bạn Lê Ngọc Quốc đã cung cấp tài liệu.

Chùa Đồng Nai


Comments