Bửu Phong cổ tự

Địa điểm: khu phố 5, p. Bửu Long, TP Biên Hòa
Năm khai sơn: 1616
Hệ phái gốc: Cổ truyền Lục Hòa Tăng

Comments