Chùa Chúc Thọ

Địa điểm: ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa
Năm khai sơn: Thế kỷ XVIII
Hệ phái gốc: Bắc Tông
Comments