Chùa Phi Lai

Địa điểm: p. Tân Tiến, TP Biên Hòa
Năm khai sơn: 1969
Hệ phái: Bắc TôngComments