Chùa Tịnh Nghiêm

Địa điểm: khu phố 4, p. Bình Đa, TP Biên Hòa
Năm khai sơn: 1964
Hệ phái: Bắc TôngComments