Chùa Từ Tôn

Địa điểm: số 3, p. Tam Hiệp, TP Biên Hòa
Năm khai sơn: 1970
Hệ phái: Bắc Tông

Comments