Đại Giác cổ tự

Địa điểm: ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa
Năm khai sơn: Thế kỷ XVII
Hệ phái gốc: Cổ truyền Lục Hòa Tăng
Comments