Già Lam Thiện Sanh

Địa điểm: khu phố 6, p. Tân Tiến, TP Biên Hòa
Năm khai sơn: 1967
Hệ phái: Bắc Tông (Phật giáo Việt Nam thống nhất)
Comments