Hoàng Ân cổ tự

Địa điểm: ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa
Năm khai sơn: 1726
Hệ phái gốc: Bắc Tông
Comments