Long Sơn thạch động

Địa điểm: khu phố 5, p. Bửu Long, TP Biên Hòa
Năm khai sơn: 1928
Hệ phái: Bắc TôngComments