Thanh Lương cổ tự

Địa điểm: K2/73, p. Bửu Hòa, TP Biên Hòa
Năm khai sơn: 1684
Hệ phái gốc: Cổ truyền Lục Hòa Tăng
Comments