Pháp Hưng cổ tự

Địa điểm: ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành
Năm xây dựng: thế kỷ XIX
Hệ phái: Bắc Tông (Thiên Thai Giáo Quán Tông)Comments