Phật Tích Tòng Lâm

Địa điểm: ấp Thanh Nguyên, xã An Phước, huyện Long Thành
Năm xây dựng: 1959
Hệ phái: Bắc Tông
Comments