Thiền viện Phước Sơn

Địa điểm: đồi Lá Giang, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, huyện Long Thành
Năm xây dựng: 1970
Hệ phái: Nam Tông
Comments