Vĩnh Cửu


Phổ Quang cổ tự - 2012. Ảnh: Phạm Hoài Nhân


Comments