02. Người Chơro ở Đồng Nai

Tộc người Chơro là cư dân có mặt sớm trên vùng Đồng Nai. Theo các nguồn sử liệu, trước khi lưu dân Việt đến Đồng Nai khẩn hoang lập nghiệp vào thế kỷ XVI, thì người Chơro, Mạ cùng các nhóm người Mạ, Kơ Ho, X’Tiêng đã từng cư trú và sinh sống. Chính vì vậy, người Chơro và những nhóm cư dân trên được xem là cư dân bản địa/ cư dân gốc, cư dân tại  chỗ của vùng Đồng Nai. Tộc người Chơro thuộc nhóm loại hình nhân chủng Anhđônêdiêng, về mặt ngôn ngữ, thuộc ngữ hệ Môn - Khơ me, dòng Nam Á, chưa có chữ viết riêng.

Người Chơro được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Một số tài liệu trước đây gọi người Chơro là Ro, Tô, Xôp (Coop), hay Dơ Ro…Người Chơro tự gọi mình là Chrau Jro với nghĩa: Chrau/ người, Jro/ tên bộ tộc. Về cá nhân, người Chơro có các họ thường gặp như Điểu, Thổ. Các họ như: Tòng, Lâm, Đào, Lý, Dương, Mai, Hồng được cho là vua Minh Mạng ban cho sau nay để làm họ.

Hiện nay trên địa bàn Đồng Nai, theo thống kê dân số ngày 1/4/1999 thì số dân Chơro có khoảng 11.000.000 người (đứng hàng thứ 3/40 dân tộc sinh sống ở Đồng Nai).  Người Chơ ro sống tập trung chủ yếu tại ấp Lý Lịch, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu; xã Túc Trưng huyện Định Quán; xã Xuân Vinh, xã Xuân Bình, xã Bàu Trâm, xã Bảo Vinh thị xã Long Khánh; xã Xuân Trường, xã Xuân Phú, xã Xuân Thọ… huyện Xuân Lộc, xã Phước Bình (huyện Long Thành), xã Bình Lộc (huyện Thống Nhất). Ngoài ra, cũng có một số hộ dân Chơro sống rải rác trên địa bàn các ấp, xã khác. Trước đây, người Chơro, cư trú thành từng làng (bon/ palây) với một khu vực đất đai riêng biệt. Xưa kia, người Chơro theo chế độ mẫu hệ, vai trò người phụ nữ được đánh giá cao. Trong cộng đồng, uy thế của vị tộc trưởng – già làng được cộng đồng tôn trọng. Người Chơ ro sống theo lối du canh du cư.

Hiện nay, người Chơ ro sống định canh định cư. Cấu trúc xã hội và gia đình của người Chơro có nhiều thay đổi. Từng hộ gia đình nhỏ được xác lập, vai trò của người đàn ông được coi trọng trong gia đình. Đời sống xã hội của người Chơro tiếp xúc và tiếp biến với văn hóa của các cộng đồng dân tộc khác, chủ yếu là người Việt, có nhiều tác động tích cực đến với cộng đồng họ về nhiều mặt.

Comments