04. Người X’tiêng ở Đồng Nai

Người Xtiêng là cư dân có mặt sớm trên vùng miền Đông Nam Bộ. Theo các nguồn sử liệu, trước khi lưu dân Việt đến sinh sống trên vùng đất miền Đông Nam Bộ thì cư dân Xtiêng cùng các nhóm người Chơro, Mạ, Cơho đã từng cư trú và sinh sống. Chính vì vậy, người Xtiêng và những nhóm cư dân trên được xem là cư dân bản địa/cư dân gốc, cư dân tại chỗ. Hiện nay, các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai có người Xtiêng sinh sống khá đông đảo.

Những nhóm cư dân Xtiêng sinh sống địa bàn Đồng Nai trước đây phần lớn cư trú vùng Bình Phước (trước đây, một phần tỉnh Bình Phước thuộc địa bàn tỉnh Biên Hoà). Tộc người Xtiêng thuộc nhóm loại hình nhân chủng Anhđônêdiêng, về mặt ngôn ngữ, thuộc ngữ hệ Môn - Khơ me, dòng Nam Á, chưa có chữ viết riêng Hiện nay, người S’Tiêng sinh sống tập trung ở xã Tà Lài, huyện Tân Phú, xã Xuân Hưng, xã Xuân Hoà huyện Xuân Lộc, xã Tân Hiệp huyện Long Thành. Tổng số có : 1.490 người. 

Người Xtiêng trước đây sinh sống từng làng, gọi là sóc, bòn. Mỗi sóc thường có vài dãy nhà dài hoặc chụ ngôi nhà nhỏ. Trong cộng đồng, vai trò của người già làng được xem trọng. Trong môi trường sống vùng rừng núi nên người Xtiêng thường khai thác những sản vật của rừng núi bằng cách săn bắn, hái lượm. Bên cạnh đó, người Xtiêng làm rẫy, trồng lúa và hoa màu theo lối du canh. Tín ngưỡng nguyên thủy của người Xtiêng g là thờ đa thần. Trong năm, có nhiều lễ hội liên quan đến cộng đồng hay chu kỳ đời người.

Hiện nay, người Xtiêng sống định canh định cư. Cuộc sống có nhiều biến chuyển so với trước đây. Tiếp xúc giao lưu  với các dân tộc khác Mạ, Việt trong điều kiện môi trường sống hiện nay, một số phong tục tập quán của người Xtiêng có những thay đổi so với trước đây.

Comments