2.5. Xã hội

II.5. Xã hội

Xã hội ở Đồng Nai được hình thành trên cơ sở hợp cư của nhiều nguồn cư dân, dung hợp nhiều dòng văn hóa.

Ít nhất, người Việt, người Hoa đã sinh sống ở Đồng Nai từ thế kỷ XVII, và trước khi Nguyễn Hữu Cảnh đặt bộ máy hành chính ở đây, người địa phương đã có nhiều chục năm sống ngoài vòng kiểm soát của chế độ phong kiến. Điều này cùng với đặc điểm tự nhiên thuận lợi đã hình thành cách sống: phóng khoáng, rộng mở, tự chủ của người Đồng Nai, cũng như việc hình thành các làng ấp, thôn xóm ở Đồng Nai không theo khuôn mẫu nhất định.

Các cư dân đến sớm thường cư trú ở gò đồi, vùng có nước ngọt theo tuyến sông rạch, chủ yếu là các tuyến sông chính: Đồng Nai, Thị Vải, Nhà Bè... hình thành các thôn làng, gắn với nghề sông nước, ruộng rẫy và buôn bán, như các làng cổ: Bến Gỗ (Long Thành), Đồng Môn (Nhơn Trạch), Bến Cá (Vĩnh Cửu), Cù Lao Phố (Biên Hòa).

Các đợt chuyển cư từ Trung bộ, đồng bằng Bắc bộ với nhiều lý do khác nhau ở nhiều thời điểm khác nhau, dần hình thành các cộng đồng cư dân tỏa rộng ra các tuyến lộ và vùng trung du. Các lớp người Hoa vùng Quảng Đông, Phúc Kiến nhập cư, giỏi nghề buôn bán sinh sống ở các thị tứ; người Tiều Châu, người Hẹ có truyền thống nghề rẫy khai thác các vùng trung du ở Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc...

Sự giao lưu giữa người Việt, người Hoa với dân tộc ít người (như Châu Mạ, Châu Ro, Stiêng) khiến việc giao lưu văn hóa ngày càng phát triển. Và các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã làm cho mối quan hệ thêm gắn bó giữa các dân tộc ít người với cư dân kháng chiến; đời sống của dân tộc ít người chuyển động theo hướng Kinh hóa.

Xã hội ở Đồng Nai là cộng đồng đa tộc người, đa tôn giáo. Thời điểm 1.1.1996 dân số ở Đồng Nai gồm 1.905.638 người với sự có mặt của cư dân có nguồn gốc từ khắp các tỉnh thành trong cả nước; trong đó người Việt chiếm: 91,72%; các dân tộc ít người chiếm 8,28% (157.870) với hơn 30 tộc người khác nhau. Các tộc người: Mạ, Châu Ro, Stiêng, Kơho được xem là tộc người bản địa; đông nhất là người Hoa (103.540 người).

Do lịch sử hình thành các cộng đồng cư dân và điều kiện kinh tế xã hội ở địa phương, xã hội Đồng Nai được tổ chức theo truyền thống người Việt nhưng không rập khuôn; không xa cội quên nguồn mà đậm nét phong cách rộng mở, dễ tiếp thu nhân tố mới, nhạy bén với khoa học kỹ thuật, năng động trong cách nghĩ, cách làm, không quen gò bó trong những khuôn khổ chật hẹp.

 

Comments