3. Diện mạo kinh tế - xã hội qua các thời kỳ

Với vị trí quan trọng có địa giới chung cùng 6 tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam bộ; với dòng sông Đồng Nai hữu tình thuận đường lên ngược ra khơi; lại được thiên nhiên ưu đãi tặng cho khí hậu ôn hòa, đa hệ sinh thái, giàu sản vật; Đồng Nai trở thành nhịp cầu giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các vùng cư dân thôn dã với các đô thị phát triển ở phương Nam, là địa bàn hấp dẫn cư dân tứ xứ và là nơi giao lưu dung hợp nhiều màu sắc văn hóa. 

Qua các thời kỳ, bức tranh kinh tế - xã hội Đồng Nai ngày càng được tô điểm thêm nhiều nét mới dựa trên các đặc tính truyền thống.


Comments