4.7. Huyện Thống Nhất

IV.7. Huyện Thống Nhất:

 

Diện tích tự nhiên: 506,43 km2.

Diện tích đất canh tác: 40.887 ha.

Dân số: (01/04/1999): 295.032 người.

Các cộng đồng dân tộc: Kinh (5.010 hộ), Hoa (3.860 hộ), Nùng (780 hộ), Châu Ro (62 hộ), Khme (23 hộ), Chăm (7 hộ). Tôn giáo: Công giáo (32.803 hộ), Phật giáo (9.987 hộ), Tin Lành (143 hộ), Cao Đài (202 hộ).

Giáp với: Huyện Vĩnh Cửu (Bắc, Tây Bắc), huyện Định Quán (Đông Bắc), huyện Long Khánh (Đông), huyện Long Thành (Nam), Biên Hòa (Tây).

Huyện có tỷ lệ đồng bào theo đạo Công giáo cao nhất tỉnh (58,7 %).


Huyện Thống Nhất được chính quyền cách mạng thành lập tháng 10 năm 1973. Buổi đầu khai dựng, địa bàn huyện Thống Nhất thuộc phạm vi hai huyện Phước Chánh (phủ Phước Long) và Long Khánh (phủ Phước Tuy xưa). Suốt thời thuộc Pháp đến năm 1954, địa bàn huyện Thống Nhất thuộc hai quận Châu Thành và Xuân Lộc. Về phía cách mạng, từ năm 1948 đến 1954, địa bàn huyện Thống Nhất thuộc hai huyện Vĩnh Cửu và Xuân Lộc. Giai đoạn 1954 - 1975, khi chính quyền Sài Gòn lập quận Đức Tu (1963, tỉnh Biên Hòa), quân Kiệm Tân (1967), quận Xuân Lộc (thuộc tỉnh Long Khánh), địa bàn huyện Thống Nhất thuộc 3 quận này. Trong khi đó, cách mạng xác định địa bàn Thống Nhất thuộc Vĩnh Cửu (tỉnh Biên Hòa) và Xuân Lộc (tỉnh Bà Rịa - Long Khánh). Năm 1976, huyện Thống Nhất là một trong các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Đồng Nai; hiện có 1 thị trấn và 24 xã:

1. Thị Trấn Trảng Bom.

2. Xã Gia Tân 1.

3. Xã Gia Tân 2.

4. Xã Gia Kiệm.

5. Xã Quang Trung.

6. Xã Bàu Hàm 2.

7. Xã lộ 25(MN).

8. Xã Sông Thao.

9. Xã Bàu Hàm.

10. Xã Đông Hòa.

11. Xã Trung Hòa.

12. Xã Tây Hòa.

13. Xã Thanh Bình.

14. Xã Cây Gáo.

15. Xã Sông Trầu.

16. Xã An Viễn (MN).

17. Xã Đồi 61 (MN).

18. Xã Hưng Lộc.

19. Xã Hưng Thịnh.

20. Xã Quảng Tiến.

21. Xã Bình Ninh.

22. Xã Bắc Sơn.

23. Xã Hố Nai 3.

24. Xã Giang Điền.

25. Xã Gia Tân 3.

Cư dân người Kinh sống rải rác trên địa bàn huyện Thống Nhất từ xưa, sau 1954 các đợt chuyển cư của giáo dân đồng bằng châu thổ sông Hồng hình thành các xứ đạo ở Thống Nhất; tập trung nhiều nhất ven các tỉnh lộ và quốc lộ. Theo kết quả khảo sát năm 1997, huyện Thống Nhất có 118 nhà thờ, nhà nguyện, đền thánh, con số cao nhất trong tỉnh. Các xã vùng sâu: Bàu Hàm, An Viễn, Hưng Lộc và thị trấn Trảng Bom có truyền thống cách mạng, đóng góp nhiều cho kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Có 17 bà mẹ được tuyên dương Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ba đơn vị được Nhà nước công nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân:

1. Đội dân quân du kích xã Hưng Lộc (được tuyên dương ngày 06/11/1978).

2. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị trấn Trảng Bom (ngày 02 tháng 08 năm 1998).

3. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bàu Hàm 1 (ngày 02 tháng 08 năm 1998).

4. Nhân dân và lực lượng vũ trang Xã Bàu Hàm 2 (01/06/1999).

Lê Văn Lập công tác ở Hợp tác xã Hưng Nhơn, Hưng Lộc có nhiều cống hiến trong sản xuất, được tuyên dương Anh hùng lao động ngày 29/8/1995.

Từ năm 1975, huyện Thống Nhất ra sức xây dựng phát triển. Nông nghiệp vẫn là mặt trận chủ yếu, sản lượng lương thực qui thóc cao nhất 1996 đạt 97.264 tấn. Cây lúa, bắp, bông vải, đậu các loại đều phát triển. Thế mạnh là cây khoai mì; cao nhất là năm 1996, diện tích gieo trồng 5.110 ha đạt sản lượng 86.447 tấn, hai năm sau có giảm nhưng vẫn đứng đầu toàn tỉnh về diện tích và sản lượng. Cùng với sản xuất lương thực là chế biến lương thực bằng nghề thủ công. Các nghề tinh bột ở Trà Cổ, Tân Hòa, Tân Biên có sức sống từ trước năm 1975, đến nay vẫn phát triển, có sản phẩm xuất khẩu. Từ những năm 1990, xuất hiện các cơ sở công nghiệp ở khu công nghiệp Sông Mây, Bắc Sơn, Hố Nai làm thay đổi nhịp sống và diện mạo kinh tế xã hội huyện Thống Nhất. Sân golf Sông Mây, thác Giang Điền, thác Đá Bàn... có vẻ đẹp riêng thu hút được du khách vui thích giải trí, thể thao.

Nhiều công trình xây dựng cơ bản được hình thành có ý nghĩa nâng cao đời sống nông nghiệp: Đập hồ Sông Mây (1982), hồ Thanh Niên, đập Bà Hoàng, đập Bàu Hàm, hồ cá Bàu Hàm. Các công trình phúc lợi khác như: Trường phổ thông trung học Thống Nhất B (1996), trường Trung học cơ sở Quảng Biên (1997), Trung tâm văn hóa thể thao huyện (1996), Bệnh viện huyện Thống Nhất (1987), Nghĩa trang liệt sĩ (1985), cầu Giang Điền (1997)...được xây dựng hợp ý Đảng lòng dân, đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất tinh thần của người dân huyện Thống Nhất.

Comments