1684

1684

Ngày tốt tháng 4 (năm Giáp Tý, niên hiệu Chính Hòa năm thứ năm) khởi công xây dựng miếu Quan Đế/chùa Ông Cù Lao Phố (nay là Thất Phủ cổ miếu) - Ngôi chùa Hoa sớm nhất ở Nam bộ, ở phía Nam Cù Lao Phố: “Miếu điện nguy nga, có đắp tượng cao hơn 1 trượng, phía sau là Quán Quan Âm, ngoài bao tường gạch, có con lân bằng đá ngồi 4 góc. Miếu Quan Đế cùng với Hội quán Phước Châu ở đầu phía Tây đường lớn và Hội quán Quảng Đông ở dưới phía Đông là 3 cái đền lớn của Cù Lao Phố”. Đây là sự kiện đánh dấu sự thịnh đạt của Cù Lao Phố, trung tâm thương mại quốc tế mang tính chất đô thị đầu tiên của Nam bộ; phố xá kiến thiết với qui mô mái ngói tường vôi, lầu cao quán rộng, dọc theo bờ sông liền lạc tới 5 dặm; chia vạch làm 3 đường phố: Đường lớn lót đá trắng, đường ngang lót đá ong, đường phố nhỏ lót đá xanh, đường rộng bằng phẳng.

Comments