1860

1860

– Tháng Giêng. Page cử phái viên đến quân thứ Gia Định đưa bản dự thảo Hòa ước, gồm 11 điều khoản. Chỉ huy quân thứ Gia Định bác bỏ hẳn 3 điểm cuối, còn 8 điều khoản tạm thời chấp thuận. Thấy vậy, Page ra lệnh tấn công, nhổ cừ tràm vào sông đánh chiếm khu vực Mai Sơn (Gò Cây Mai).

11 khoản của Pháp đã ghi là:

1) Hai bên chấm dứt xung đột, ký kết hòa hiếu với nhau.

2) Sứ thần của Pháp được sử dụng đường bộ để đi từ Đà Nẵng ra Huế.

3) Nước Nam đặt quan hệ với nước nào thì nước Pháp cũng coi nước đó là bạn.

4) Triều đình Huế phải khoan tha những người cộng tác với Pháp.

5) Pháp sẽ rút quân ngay sau khi hòa ước được hai bên ký kết.

6) Triều đình Huế không được bắt giữ, xét hỏi, xâm phạm đến tài sản của những người theo đạo Gia Tô một cách vô cớ; trường hợp giáo dân làm bậy thì chiếu luật trị tội.

7) Đối với giáo sĩ Pháp phạm tội, triều đình phải giao cho nước Pháp xử lý, chứ không được giết, đóng gông, khóa, trói.

8) Không được ngăn cản hoặc yêu sách ngoại lệ đối với thương thuyền của nước Pháp đến các cửa biển thông thương buôn bán.

9) Triều đình Huế cấp cho Tây Ban Nha 1 bản hòa ước.

10) Cho giáo sĩ Pháp được tự do đến những xã có dân theo đạo để giảng đạo.

11) Cho người Pháp đến bờ biển lập phố thương buôn bán.

(20 - 3) Page, theo lệnh triều đình Pháp, điều hết quân Pháp ở Đà Nẵng sang chiến trường Trung Quốc, hỗ trợ cho Phó Đô đốc Charner. Bấy giờ lực lượng chiếm đóng của giặc ở Sài Gòn còn 800 lính Pháp, 200 Tagal (Philipine) do Đại tá hải quân D’Ariès chỉ huy với sự hỗ trợ của sĩ quan Tây Ban Nha là Palanca Gutterez.

– Tháng 8. Triều đình cử Nguyễn Tri Phương giữ chức Tổng thống Quân vụ vào Nam chỉ huy quân thứ Gia Định tổ chức việc đánh Pháp. Nguyễn Tri Phương đề xuất ý kiến mình với triều đình: 1/ Phải huy động từ 15 đến 20 nghìn quân chia đóng 3 nới là đồn Phú Thọ, Biên Hòa và Tân An.; 2/ Phải phòng thủ đường sông, ngòi lớn nhỏ; 3/ Vừa đánh, vừa giữ để áp sát chỗ địch đóng quân; 4/ Phải trang bị từ 20 đến 30 cỗ súng lớn, đường kính nòng từ 2 tấc 9 phân trở lên.

– Tháng 12. Tham tán quân thứ Quảng Nam, kiêm Tổng đốc Định Tường – Biên Hòa là Phạm Thế Hiển được triều đình cử chức Tham tán quân thứ Gia Định để cùng Nguyễn Tri Phương mưu việc đánh chống giặc.

Comments