1864

1864

(15 - 6) Phái đoàn thương thuyết Pháp, cầm đầu bởi Aubaret với Charles Duval làm phụ tá và Cuverville làm thư ký, tới Huế để thương nghị về việc Tự Đức đề nghị tu chính vài điều khoản của Hòa ước 1862.

Có liên quan tới Biên Hòa là điều khoản về đất đai: 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định Tường được giao hoàn cho chính phủ Việt Nam, trừ những địa điểm sau: Thủ Dầu Một, thành Mỹ Tho và vùng phụ cận, núi Gành Rái gồm cả Vũng Tàu, sông SàiGòn, vịnh Gành Rái và đảo núi Nứa trong vịnh này, hai cửa sông Cửa Tiểu và Cửa Đại, và cuối cùng Sài Gòn và vùng phụ cận (người Pháp muốn kiểm tra ... lưu thông trên sông Sài Gòn, từ Thủ Dầu Một ở thượng lưu đến Vũng Tàu ở hạ lưu, cả hai lưu lúc bấy giờ đều thuộc Biên Hòa).

– Tháng 6. Thực dân Pháp mở trường thông ngôn (Collège des Interprètes) ở Sài Gòn.

(25 - 7) Thực dân Pháp ban hành sắc lệnh đầu tiên về tổ chức tư pháp ở Nam kỳ. Có 2 hệ thống song song tồn tại: 1/ Hệ thống Tòa Tây án, chuyên xét xử người Pháp, do quan tòa chuyên nghiệp phụ trách, xét xử người theo luật nước Pháp; 2/ Hệ thống Tòa Nam án, chuyên xét xử người Việt và người châu Á cư trú ở Nam kỳ, do các quan cai trị thực dân chủ tỉnh phụ trách, xét xử theo thể chế của triều Nguyễn bấy giờ. Các quan chủ tỉnh trực thuộc Giám đốc Nha Nội chính (thành lập 9 - 11 - 1864). Tòa này dùng thuật ngữ “indigénat” tức “tư cách người bản xứ” để chỉ chế độ tư pháp đối với “người bản xứ”.

(19 - 8) Trương Định hy sinh, con là Trương Quyền cùng Phan Chỉnh rút về lập căn cứ ở Giao Loan (Rừng Lá) tiếp tục công cuộc chống Pháp. Từ căn cứ này, nghĩa quân Trương Quyền tiến công giặc Pháp đóng ở Biên Hòa. Đến tháng 4 - 1865, giặc huy động lực lượng tấn công Giao Loan, triển khai đánh chiếm đồn Gia Phú, Gia Lào, Bàu Cá. Lực lượng nghĩa quân bị tan rã, phong trào kháng Pháp lắng xuống một thời gian.

(6 - 10) Thư số 367 của P. Vial gửi viên chỉ huy tối cao tỉnh Biên Hòa là Frenuet, về việc gửi 6 con ngựa cho các trạm Biên Hòa, Biên Thành, Long Thành, Biên Lễ, Biên Phước và Bà Rịa.

(9 - 11) Thành lập tòa Thượng thư (Nha Nội chính / Direction de l'Intérieur) để cai quản các tham biện (cai trị các khu vực, sở tham biện, hạt, .v.v..), sĩ quan và nhân viên cảnh sát, binh lính mã tà. Đứng đầu là viên giám đốc Paulin Vial (nhận chức 1 – 12 - 1864)

(14 - 12) Pháp chia 3 tỉnh miền Đông thành 3 khu vực chỉ huy (Circonscription de commandement) gồm có: Bà Rịa, Biên Hòa, Cần Giuộc, Mỹ Tho, Sài Gòn - Chợ Lớn, Tân An - Gò Công, Tây Ninh

(21 - 12) Thống đốc Nam kỳ cho công bố ở Nam kỳ toàn bộ luật pháp của nước Pháp.
Comments