1916

1916

(11 - 1) Toàn quyền Đông Dương ra nghị định động viên Biên Hòa góp 73.624Fr vào công trái Đông Dương để chi vào chiến tranh Pháp – Đức.

(16 - 1) Toàn quyền Đông Dương ra nghị định bắt lính người Việt ở Nam kỳ để đưa sang chiến trường ở bên Pháp. Do quyết định này, thực dân Pháp đã thành lập được 2 tiểu đoàn lính tập, 2.250 lính thợ cùng 40 thông ngôn để đưa làm công binh xưởng bên Pháp.

(23 - 1) Nông dân tổng Chánh Mỹ Trung (Biên Hòa) phá các cuộc tuyển lính.

(14 - 2) Cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp của nhóm Lâm Trung Trại nổ ra ở các địa phương thuộc Biên Hòa. Vốn bất bình với thực dân Pháp xâm lược, đặc biệt là việc bắt thanh niên đi lính qua châu Âu, một nhóm người yêu nước, gồm 20 người lập căn cứ Trại Lâm Trung ở Gò Mọi (xã Tân Định) để luyện tập võ nghệ và đao thương chống Pháp. Kế hoạch của nhóm là đêm 12 nổi dậy đồng loạt đánh chiếm các nhà việc các làng Tân Trạch, Tân Lương, Tân Khánh, Bình Phước, Lò Gạch và khám Biên Hòa. Cuộc nổi dậy đúng như dự định, nhưng tương quan lực lượng quá chênh lệch nên không thành công. Giặc Pháp truy lùng bắt các thành viên của Trại Lâm Trung. Giặc đã kết án tử hình 9 người và những người khác bị giặc đày ra Côn Đảo. Chúng lập trường bắn ở Dốc Sỏi, tại bãi Cây Gõ Cụt để thi hành án tử hình. Do đó, sau này, dân chúng đã lập miếu thờ những người hy sinh vì nước tại đây: chùa Cô Hồn ở ngã ba Dốc Sỏi thành phố Biên Hòa.

(15 - 2) Từ 1908, phong trào chống Pháp dưới danh nghĩa Thiên Địa hội phát triển khá mạnh mẽ và rộng khắp các xã thôn thuộc huyện Long Thành. Đến ngày 16 – 1 - 1916, lực lượng Thiên Địa hội Long Thành đã kéo lên Sài Gòn để tham gia cuộc phá khám lớn Sài Gòn. Cuộc bạo động thất bại, giặc Pháp lùng bắt, đàn áp phong trào này ở Long Thành.

(4 - 5) Cuộc vận động khởi nghĩa của Việt Nam Quang phục hội với sự tham gia trực tiếp của vua Duy Tân ở Nam Trung bộ.

(18 - 5) Thực dân Pháp đưa Bửu Đảo lên ngôi thay cho vua Duy Tân. Bửu Đảo (Nguyễn Hoàng Tông) lấy niên hiệu là Khải Định.

– Tháng 6. Thực dân Pháp (sau thời gian lùng bắt những người cầm đầu Lâm Trung Trại) xử bắn 9 người tại ngã ba Dốc Sỏi (Bình Thành). Giặc đưa thi thể 9 lãnh tụ Trại Lâm Trung chôn chung một mồ tại Cây Gõ Cụt, cách nơi hành hình 50m. Năm 1918, nhân dân dựng miếu thờ dưới gốc cây đa ngã ba Dốc Sỏi; 1920, miếu được dời về phía Đông và được xây cất lại thành ngôi chùa Bửu Hưng Tự / Chùa Cô Hồn.

(31 - 10) Toàn quyền Đông Dương ra nghị định cho phép Hội đồng Kỳ mục ở Nam kỳ được quyền đứng ra cho mượn, cho thuê, cho lĩnh canh số công điền, công thổ của làng xã trong thời hạn 3 năm, 6 năm hay 9 năm.

Comments