1917

1917

* Lập Công ty các Đồn Điền An Lộc Vốn: 2.500.000F (quan Pháp), khai thác các Đồn Điền cao su ở An Lộc (Biên Hòa) Giám đốc đồn điền: J. Lenage.

* Lập Công ty Đồn Điền Courtenay (Société des Plantations Courtenay) ở Ngãi Giao.

* Lập Tổng công ty các Đồn Điền cao su Đồng Nai (Société générale des Plantations d'Heveas du Dong Nai) tại Đại An và Lạc An (Biên Hòa) Giám đốc: A. Vallon.

* Lập Công ty Canh nông Pháp các Đồn điền cao su Bình Trước, trụ sở đặt tại Bình Trước (Biên Hòa) Giám đốc: A. Vallon.

* Lập Đồn điền Cam Tiêm (Plantation de Cam Tiêm) ở Xuân Lộc, Giám đốc: Ô. Bietry.

* Lập Công ty các Đồn điền Tân Lộc (Société des plantation de Tân Lộc, tỉnh Biên Hòa. Quản trị viên - được ủy quyền: Bà La Souchère, Giám đốc: Ô. Vincent.

* Lập Đồn điền và lò gạch (Plantation et Briqueterie) ở An Lạc (Biên Hòa). Giám đốc: Emile Rice.

(12 - 1) Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập 4 khu dự trữ rừng ở tỉnh Biên Hòa.

(15 - 5) Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thiết lập lực lượng cảnh sát người Việt chung cho toàn Nam kỳ, gọi là “dân vệ” (garde civil), hoặc lính “thủ bộ” do các chủ tỉnh trực tiếp chỉ huy với chức năng bảo đảm trật tự an ninh trong tỉnh, đàn áp các cuộc nổi dậy chống đối chính quyền Pháp ở trong tỉnh, canh giữ tù nhân, truy bắt phạm nhân, áp giải các chuyến tù.

(26 - 8) Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập Sở Mật thám (Service Central de Renseignements et de Suâreté Général) chung cho toàn Đông Dương; đồng thời lập cơ quan Cảnh sát an ninh (Police de suâreté) với mục đích theo dõi những hoạt động của những hoạt động chống lại chính quyền Thực dân.

(6 - 7) Toàn quyền Đông Dương ra nghị định qui định địa điểm tập trung những người bị kết án phát lưu đi Côn Đảo hay Cao Bằng, Hà Giang. Nghị định này triển khai sắc lệnh 19/12/1915 của tổng thống Pháp.

(7 - 11) Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thành công.

(21 - 12) Toàn quyền Đông Dương Albert Sarrault ra nghị định ban hành Qui chế chung về giáo dục ở Đông Dương (Règlement général de l’Instruction Public en Indochine): 1/ Mỗi xã mở ít nhất 1 trường công lập bậc Tiểu học Pháp-Việt dành cho con trai; 2/ Bậc tiểu học gồm 5 lớp là Đồng ấu (7 tuổi), Dự bị (8 tuổi), Sơ đẳng tiểu học (9 tuổi), Trung đẳng tiểu học (10 tuổi), Cao đẳng tiểu học (11 tuổi); 3/ Giảng dạy hoàn toàn dùng tiếng Pháp; 4/ Trường nào mở đủ 5 lớp gọi là Trường tiểu học toàn cấp (École primaire de plein exercice), trường nào không đủ 5 lớp gọi là Trường Sơ đẳng tiểu học (École primaire élémentaire). 5/ Mỗi tỉnh lỵ mở ít nhất 1 trường Tiểu học toàn cấp; 6/ Việc học chữ Nho: đối với trường Sơ đẳng tiểu học là không bắt buộc; đối với Tiểu học toàn cấp thì địa phương phải có đơn đề nghị, Thống đốc ra quyết định mới dạy chữ Nho và chỉ trở thành môn học bắt buộc cho 2 lớp cuối cấp mà thôi.

Về các Trường Pháp-Việt bậc trung học thì do Thanh tra Sở học chánh Đông Dương đề xuất và khi Toàn quyền Đông Dương cho phép mới được mở trường. Học sinh theo học bậc trung học phải có bằng tiểu học (certificat d’Etudes primaires) và cấp này học 4 năm.

Ai muốn mở trường tư để dạy tiểu học và trung học phải xin phép chính quyền và phải tuân thủ mọi qui chế do Thống sử (hoặc Thống đốc, Khâm sứ) ban hành. Kể từ 21 – 12 - 1917, tất cả các trường dạy chữ Nho hiện có (do các tư nhân mở và các trường do chính phủ Nam triều mở) đều xếp vào loại trường tư.

– Thiết lập Tổng Thanh tra Học chính Đông Dương; đặt kỳ thi lấy học bổng sang Pháp du học cho học sinh người Đông Dương.

Comments