1924 - 1925

1924

(27 - 1) Lời kêu gọi của Quốc tế Cộng sản gởi tới nhân dân Việt Nam, giới thiệu sự ra đời cùng mục tiêu của Quốc tế Cộng sản là: “...giúp hàng triệu, hàng mấy muôn ngàn người làm ăn ở ngũ phương, nhất là nông dân khốn khổ thuộc về thuộc địa như An Nam ta vậy...” và hô hào các dân tộc bị áp bức chiến đấu dưới ngọn cờ Quốc tế Cộng sản.

(17 - 6) Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản họp tại Matxcơva.

(19 - 6) Phạm Hồng Thái mưu sát Toàn quyền Đông dương tại Sa Điện.

(9. 8) NĐTQ lập cho việc phục vụ của dưỡng trí viện Biên Hòa một bộ phận đặc biệt nhân viên gọi là: nhân viên giám thị nam nữ người bản xứ cho dưỡng trí viện.

– Tháng 12. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu.

1925

– Tháng 6. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội với điều lệ ghi rõ mục đích: “hy sinh tính mệnh cho quyền lợi, tư tưởng để làm cách mạng dân tộc (đập tan bọn Pháp để dành độc lập cho xứ sở), rồi sau đó làm cách mạng thế giới. Cơ cấu tổ chức của Hội được thiết lập từ Tổng bộ, Kỳ bộ, Tỉnh bộ, Huyện bộ cho tới các Chi bộ. Từ 1925, nhiều hội viên đã được cử về nước để phát triển lực lượng: đến năm 1927 đã thành lập các Kỳ bộ, 1929 có 1.700 hội viên.

(30 - 6) Phan Bội Châu bị mật thám bắt tại Thượng Hải.

(28 - 7) Alexandre Varene được cử làm Toàn quyền Đông Dương.

(4 - 8) 10.000 công nhân nhà máy Ba Son (Sài Gòn) bãi công thắng lợi. Đây là cuộc đấu tranh tiêu biểu nhất của công nhân Việt Nam, đánh dấu vai trò đầu tiên của tổ chức Công đoàn do đồng chí Tôn Đức Thắng lãnh đạo, tạo ra ảnh hưởng quan trọng đối với phong trào đấu tranh của công nhân cả nước.

(14 - 8) Nghị định của Thống đốc Nam kỳ thành lập một khu vực hành chánh tại trung tâm Long Thành ở Biên Hòa, gồm có đất đai các trung tâm Long Vĩnh Thượng, Bình Lâm Thuợng, Thành Tuy Thượng, và Thành Tuy Hạ.

(17 - 8) Thông tư của Thống đốc Nam kỳ liên quan tới việc giam giữ người mất trí tại dưỡng trí viện Biên Hòa.

(23 - 9) NĐTQ thành lập ở tỉnh Biên Hòa hai quận hành chính, ở Vỏ Đắc và Phú Riềng. (Thu hồi bởi NĐTQ 20 – 5 - 1933 (Joic, 1933, p.1654; BAC, 1933, P.1376.)

(23 - 9) Trích NĐTQ chấp thuận hợp đồng nhượng cho Công ty lâm nghiệp Đông Dương (Cie Forestière Indochinoise), trong thời gian 20 năm, độc quyền khai thác khu rừng cấm gọi là Trần Tạo. Đốn cây loại 2 trong khu rừng cấm số 409 gọi là Trần Tạo (tỉnh Biên Hòa).

(6 - 11) Khải Định chết. Kế vị là Nguyễn Vĩnh Thụy.

(23 - 11) Tòa án thực dân xét xử Phan Bội Châu. Phong trào đấu tranh đòi ân xá Phan Bội Châu dấy lên mạnh mẽ đã buộc tổng thống Pháp phải ký sắc lệnh ân xá Phan Bội Châu (24 – 12 - 1925).

Thông tư của Thống đốc Nam kỳ tăng trợ cấp cho học sinh có học bổng các trường mỹ nghệ các tỉnh Thủ Dầu Một, Gia Định và Biên Hòa.

Vì lý do đời sống đắt đỏ, trợ cấp tăng lên.

11$00 cho năm thứ nhất.

12$00 cho năm thứ nhì

13$00 cho năm thứ ba

14$00 cho năm thứ tư.

Comments