1926

1926

(1 - 1) Báo Việt Nam Hồn ra số đầu tiên tại Pháp.

(21 - 3) Cuộc biểu tình ở Xóm Lách (Sài Gòn) và Đảng Thanh Niên (Jeune Annam ra đời).

(24 - 3) Phan Chu Trinh qua đời. Ngày 4 – 4 - 1926, tại Sài Gòn đám tang được tổ chức với 24 vạn người tham dự. Lễ truy điệu Phan Chu Trinh được tổ chức tại nhiều địa phương, trong đó có cả Biên Hòa. Từ sự kiện này, tinh thần yêu nước của quân chúng được thức tỉnh làm cơ sở thuận lợi cho những tổ chức cách mạng tiên tiến đang hình thành.

(19 - 4) Nguyễn An Ninh bị Thực dân Pháp bắt. Trên báo Tiếng chuông rè, đăng lá thư ký tên 1.000 người đòi thả Nguyễn An Ninh. 

– Tháng 10.

* Các đồng chí Phan Trọng Bình và Nguyễn Văn Lợi được cử về Sài Gòn xây dựng cơ sở tổ chức Thanh Niên cách mạng đồng chí hội. Năm 1927, kỳ bộ TNCMĐCH ở Nam kỳ được thành lập. Năm 1928, thực hiện chủ trương “vô sản hóa” nhiều hội viên của kỳ bộ đi vào làm phu, làm thợ ở các nhà máy, đồn điền... để tuyên truyền vận động xây dựng tổ chức cách mạng. Tại Biên Hòa, một số đồng chí đã về hoạt động và xây dựng cơ sở ở các đồn điền cao su Phú Riềng, đề - pô xe lửa Dĩ An, Nhà máy cưa B.I.F...

* Đạo Cao Đài chính thức khai đạo tại chùa Từ Lâm (Tây Ninh). Đồng chí Lê Duẩn, trong Giai cấp vô sản với vấn đề nông dân trong cách mạng, đã nhận xét: “Phong trào cách mạng quốc gia phát triển trong những năm 1925-1926 đã biến ý thức chống đối của bọn tư sản và địa chủ bất mãn và bất lực thành phong trào Cao Đài. Đạo Cao Đài đã lan tràn khắp Nam bộ và đã lôi kéo một số khá đông các tầng lớp nhân dân. Đạo Cao Đài có tính chất phản đế, nhưng lại là tôn giáo hỗn hợp bao gồm cả ý thức tập trung thống nhất của tư sản, hình thức địa phương của địa chủ phong kiến, hình thức tiểu sản xuất của tiểu tư sản, trên nền tảng văn hóa suy đồi, không cổ, không kim, không Âu, không Á dưới sự lũng đoạn của đế quốc Pháp...Ở Nam bộ, bên cạnh sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, còn tồn tại song song một hình thức lãnh đạo của giai cấp tư sản địa chủ trong tôn giáo Cao Đài với màu sắc quốc gia nông nổi và thần bí và đã là thần bí thì cũng có thể có một sức mạnh nào đó. Đó là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Nam bộ”.

– Tháng 12.560 công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm (Ông Quế) đồng loạt bãi công phản đối sự lừa bịp của bọn mộ phu, phản đối chủ không thực hiện những cam kết trong giao kèo. Bọn chủ phải nhờ huy động quân lính đến đàn áp để dập tắt cuộc bãi công này.

Comments