1931 - 1932

1931

(26 - 1) Hội nghị Công vận Đông Dương tại Sài Gòn, do đồng chí Trần Phú Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trì theo tinh thần nghị quyết Đại hội 5 Quốc tế Công hội đỏ về tình hình và nhiệm vụ của Công hội Đông Dương và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (10 - 1930). Hội nghị này đã quyết định thành lập Ban Công vận Trung ương do đồng chí Trần Phú làm Trưởng ban.

(20 - 1) NĐTQ thành lập khu rừng cấm Cao Cang tại Biên Hòa.

– Tháng 3. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản lần thứ II: Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản.

(6 - 9) Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Trần Phú hy sinh.

(3 - 10) Quyết định của quan cai trị Biên Hòa, cấm bắn súng trong phạm vi sáu trăm mét xung quanh dưỡng trí viện Biên Hòa. Thống đốc Nam kỳ chuẩn y vào ngày 14 – 10 - 1931.

(10 - 10) NĐTQNK thành lập ba tổng Mọi ở Biên Hòa. tên là R'lap, Dak. ouoro và Bunard.

(31 - 10) NĐ thống đốc Nam kỳ: Làng Lộc An thuộc tổng Bình Lâm Thượng, được tách ra khỏi tổng này để sáp nhập vào tổng Thành Tuy Thượng (Biên Hòa).

(14 - 12) NĐTQ giáng loại nhiều miếng đất của các khu rừng cấm ở Bảo Việt, Gia Ray, Sông Ray và Trần Tạo (Biên Hòa).

1932

(6 - 1) 500 điền chủ Pháp và Việt biểu tình ở Sài Gòn đòi đình chỉ việc tịch ký tài sản, cho hoãn nợ, thi hành chế độ cho vay dài hạn, hủy bỏ độc quyền tài chánh của Ngân hàng Đông Dương và đòi phá giá đồng bạc. Đây là biểu hiện đầu tiên của cuộc tổng khủng hoảng kinh tế ở Đông Dương.

(2 - 2) NĐTQ thu nhận vào lớp nhì và hai năm chương trình tiểu học Pháp - bản xứ, các học sinh mọi các vùng Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một và Tây Ninh, không có bằng sơ học bản xứ.

 (5 - 3) NĐTQ qui định diện tích và ranh giới khu rừng cấm Bình Trước (Biên Hòa).

(19 - 4) NĐTQ cho phép các thí sinh mọi ở Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một và Tây Ninh đi thi lấy bằng tiểu học Pháp - bản xứ mà không phải chứng minh có bằng sơ học bản xứ. Nghị định này vi phạm điều 136 của Tổng qui học chính ban hành bởi NĐTQ ngày 21 – 12 - 1917 (RGLRIC 2e pt., p. 1804).

(18 - 8) Khánh thành đường thuộc địa nối Di Linh với Sài Gòn.

(15 - 12) Công nhân các đồn điền Dầu Tiếng đấu tranh chống lại việc chủ hạ tiền lương và vi phạm hợp đồng lao động. Giới chủ không nhượng bộ, 1.000 công nhân đã kéo tới thị xã Thủ Dầu Một đấu tranh. Thực dân Pháp cho binh lính đàn áp làm 3 người chết và 7 người bị thương. Cuộc thảm sát gây công phẫn trong dư luận Đông Dương.

Comments