1938

1938

(18 - 1) Hơn 300 công nhân của nhà máy B.I.F đình công phản đối bọn chủ hãng giảm giá khoán của gỗ từ 1 đồng xuống 0,6 đồng/1 mét khối. Cuộc đấu tranh thắng lợi gây được tiếng vang khắp vùng.

(17 - 2) Quyết định của quan cai trị Biên Hòa, thành lập tại trụ sở của mỗi quận tỉnh này một Sở tìm việc.

(28 - 2) Nghị định cho phép công ty “Bienhoa Industrie Forestière” (Cty kỹ nghệ rừng Biên Hòa) được giảm giá tiền phạt.

* (12 - 3) NĐ tuyên bố đóng cửa trường tư “Trường Kỳ” do Ô. Trương Văn Kỳ quản lý ở Phước Thiền (Biên Hòa).

(29 - 3) Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương được triệu tập (từ 29 - 3 đến 30 – 3 - 1933) ở làng Tân Thới Nhứt (Hóc Môn) với sự tham dự của các đồng chí: Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Nguyễn Chí Diểu... Nghị quyết của Hội nghị đã đề cập đến “chính sách cai trị của chính phủ Đông Dương”, “công tác nội bộ của Đảng” và nêu ra những nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới: “Thực hiện Mặt trận Thống nhất Dân chủ”, “công tác quần chúng” và đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tổ chức, bảo đảm liên lạc, công tác tuyên truyền, huấn luyện, quan hệ với các đảng phái chính trị, kết hợp giữa công tác bí mật và công khai.

(30 - 3) NĐ chỉ định Ô. Du Crest giữ chức vụ Kiểm soát viên tiệm cầm đồ Biên Hòa. ([1][6]).

(27 - 4) NĐ cho phép Ô. Huỳnh Văn Men chuyển đến thành phố Bà Rịa tiệm thuốc pha chế của mình.

(11 - 5) NĐ cho phép Bà Trần Thị Vân điều khiển trường dòng ở Bo mua (Biên Hòa).

(18 - 5) Ba trăm công nhân nhà máy BIF đình công phản đối chủ hãng giảm giá khóan của gỗ từ 1 đồng xuống còn 0,6 đồng / m3. Cuộc đấu tranh giành thắng lợi và gây tiếng vang.

(19 - 5) NĐ cho phép Ô. Huỳnh Văn Dinh mở tại Bình Hòa (Biên Hòa) một công trường đá xanh.

(21 - 5) 100 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng biểu tình đấu tranh chống đối việc chủ nâng cao giá bán hàng hóa cho công nhân.

(11 - 7) NĐ phục hồi ở Nam kỳ bằng Sơ học đối với trẻ con thuộc các dân tộc thiểu số (Miên, Chàm, Mọi).

(22 - 7) Báo Dân chúng ra số đầu tiên. Đây là tờ báo lấy danh nghĩa là “cơ quan lao động và dân chúng”, nhưng thực chất là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản. Báo Dân chúng xuất bản ở Sài Gòn, là cơ quan tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và là Trung tâm chỉ đạo và tổ chức các phong trào đấu tranh của quần chúng: Đòi ân xá chính trị phạm, chống việc trở lại “hiệp ước 1884”, chống thuế, đấu tranh nghị trường. Báo ra được 80 số và tồn tại đến ngày 30 - 8 - 1939.

(31 - 8) NĐ cho phép giám đốc đồn điền Courtenay ở Biên Hòa mở một trường học dòng tu tại đồn điền này.

(8 - 9) 600 công nhân đề - pô Dĩ An biểu tình chống lính gác đánh đập công nhân.

(9 - 9) NĐ đuổi vĩnh viễn vì biện pháp kỷ luật nhiều học sinh trường Mỹ nghệ Biên Hòa.

(5 - 10) NĐ kêu án phạt bị đuổi vĩnh viễn khỏi tất cả các trường công ở Đông Dương, đối với nhiều học sinh của trường Mỹ nghệ Biên Hòa.

(9 - 12) NĐ ấn định thành phần các hội đồng hoàn thiện của trường mỹ nghệ trang trí điêu khắc Gia Định, của các trường mỹ nghệ Thủ Dầu Một và Biên Hòa.([1][6]) Người pháp rất thận trọng trong vấn đề này và chỉ chọn người Pháp, người Việt có Pháp tịch, hoặc có chức vụ để vào giữ chức vụ này.

Comments