1941 - 1942

1941

(18 - 1) Hạm đội của Nhật được điều động tới Ô Cấp (Vũng Tàu) uy hiếp Sài Gòn.

(3 - 2) Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước, đặt căn cứ ở hang Pắc Bó.

(14 - 2) Thành lập bộ đội du kích Bắc Sơn.

– Tháng 2 và 3. Từ cuối năm 1940 – đầu năm 1941, trước những cuộc đấu tranh của công nhân (15 cuộc) ở đồn điền SIPH, bọn chủ thực dân càng lúc càng điên cuồng, chúng bắt giết công nhân hàng loạt. Để ngăn chận việc làm tàn bạo này, công nhân đã bí mật bắt giết hai tên Tây ác ôn: Em vợ của Đờ - ba - dê (ở Hàng Gòn) và tên Đờ - la - sên (ở sở 97).

(10 - 5) Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản lần thứ VIII. Mặt trận Việt Minh được thành lập.

(25 - 7) Một hạm đội Nhật đến Vũng Tàu.

(28 - 7) Những đơn vị quân Nhật đầu tiên đổ bộ lên Nam kỳ. Ở Biên Hòa, phát xít Nhật tiến hành ngay việc xây dựng sân bay quân sự, các hệ thống hầm hào, đồn bót kiên cố; thiết lập tuyến giao thông từ Ô Cấp lên Biên Hòa (lộ 15) ([1][8]) và quốc lộ 1 từ Sài Gòn ra Bắc, đóng đồn rải rác một số nơi: Bà Bành (Bình Ý), Tân Huệ, Cây Đào... Tại một số xã thuộc quận Châu Thành, Xuân Lộc, Long Thành (bọn Nhật đóng ở sở Bà Đầm, căn cứ Nước Trong, nhà máy điện Thái Thiện) chúng cưỡng bức dân nhổ lúa trồng đay, mua vét lương thực, thực phẩm giá rẻ mạt, dùng lúa thay cho nhiên liệu chạy máy phát điện, chạy xe lửa. Chúng bắt dân đi đắp đường, đào hào giao thông, xây kho đạn (ngã ba Tân Phong, Xuân Lộc), sân bay quân sự (Tân Phong, quận Châu Thành, tỉnh Biên Hòa). Dân chúng hết sức khổ cực, hàng hóa khan hiếm trầm trọng.

(9 - 9) 500 công nhân sở cao su Cuộc - tơ - nay đình công. Phản đối việc tên Cai Lu đánh chết công nhân cạo mủ số 70 ở Láng Lớn và chống lại lệnh cấm của tên Ba Du. Cuộc đấu tranh dẫn đến việc 500 công nhân kéo xuống tòa tỉnh trưởng Bà Rịa yêu cầu tên chủ tỉnh can thiệp chấm dứt việc đối xử tàn ác của chủ sở đồn điền. Cuộc đấu tranh giành được thắng lợi. 

– Tháng 11. 600 công nhân ở đồn điền cao su Bình Lộc đình công đòi chủ sở không được bắt công nhân đi điểm quá sớm, không được đánh đập, cúp phạt công nhân, đòi được phát gạo trắng, đòi trả công nhân mãn hạn về xứ và đòi tống cổ bọn cai xu ác ôn. Bọn chủ trước khí thế đấu tranh phải nhượng bộ; nhưng sau đó, chúng cho mật thám dọ xét và bắt giam 30 công nhân vì theo chúng thì “sự kiện này mang tính chất chính trị”.

(1 - 12) Ban Chấp hành Trung ương đảng ra “Chỉ thị về công tác tổ chức” Đảng, tổ chức quần chúng và tổ chức tranh đấu, trong đó nhấn mạnh đến những hình thức tổ chức khởi nghĩa vũ trang.

1942

* Nhật chiếm căn cứ không quân Thành Kèn, kho đạn Thành Tuy Hạ, để “dòm chừng” Pháp và lo việc chống Đồng Minh, nhưng không ngăn được máy bay Mỹ lén thả dù tiếp xúc với Pháp (theo De Gaulle) trong các đồn điền cao su.

* Quận ủy Đảng Cộng Sản Việt Nam tại quận Long Thành hình thành do đồng chí Trịnh Văn Dục phụ trách. Đồng chí Trịnh Văn Dục người Thanh Hóa đưọc Xứ ủy giải phóng phân công về Long Thành hoạt động, tổ chức quận bộ Việt Minh và Quận ủy đầu tiên tại Đồng Nai.

– Tháng 2. Hơn 700 công nhân cao su Bình Lộc, An Lộc đình công 2 ngày với chủ sở đòi hạ mức khoán quá nặng trong việc phá cao su già trồng cao su con và không được đánh, cúp phạt lương, đuổi công nhân vô cớ. Bọn chủ nhượng bộ, nhưng sau đó cho vây bắt 7 công nhân, là những người mà chúng cho là cầm đầu việc tổ chức đấu tranh. Do vậy, công nhân lại tiếp tục đấu tranh buộc chúng phải trả tự do cho những người bị bắt.

(8 - 10) NĐ cấm bán rượu cất tại các vùng người Mọi.([1][8]) Nay là quốc lộ 51

Comments