1954

1954

– Tháng 3. Huyện căn cứ Đồng Nai xây dựng thêm năm đội du kích, vận động 109 thanh niên tham gia du kích và bộ đội.

(13 - 3) Quân kháng chiến mở đợt tấn công đầu tiên vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ở Biên Hòa, tinh thần binh lính địch sa sút nghiêm trọng. Riêng huyện căn cứ ở Biên Hòa, đã vận động được 527 ngụy binh bỏ ngũ, 17 ngụy binh mang súng về hàng.

(7 - 4) Trong trận chống càn ở Phú Mỹ, đại đội 2 (Tiểu đoàn 300) đã diệt tên ác ôn Suacot chỉ huy biệt kích Long Thành. Chiến công này đã làm nức lòng dân chúng ven lộ 15 và Long Thành.

– Tháng 5. Quân dân Chiến khu Đ bẻ gãy 16 trận càn và đột kích của quân Pháp vào Chiến khu Đ.

(4 - 5) Đồng chí Phạm Văn Đồng, Phó thủ tướng kiêm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta đến Giơnevơ để bàn về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương.

(7 - 5) Chiến thắng Điện Biên Phủ

– Tháng 6. Đồng chí Lê Duẩn và đoàn cán bộ miền Nam từ chiến khu Việt Bắc đến Chiến khu Đ.

(25 - 6) Đế quốc Mỹ đưa Ngô Đình Diệm về làm Thủ tướng – thành lập “chính phủ” bù nhìn.

(15 – 18 - 7) Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Đảng lần thứ 6 chủ trương chuyển hướng công tác ở miền Nam. Hội nghị khẳng định: “Đế quốc Mỹ đã trở thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân ta” và đề ra nhiệm vụ chung và trước mắt của cả nước là: “cần tập trung mũi nhọn tiến công vào đế quốc Mỹ, bọn hiếu chiến Pháp và bọn tay sai của chúng, tiến hành củng cố hòa bình, Thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước”.

(20 - 7) Hiệp định Giơnevơ được ký kết. Hiệp định và bản tuyên bố chung của các nước tham gia hội nghị thừa nhận: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam và quân Pháp phải rút khỏi Việt Nam. Việt Nam sẽ tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7 - 1956. Đường ranh giới về quân sự có tính chất tạm thời từ vĩ tuyến 17, và “không thể coi đó như là một biên giới chính trị hoặc lãnh thổ”.

(27 - 7) Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi nhân dân cả nước đoàn kết phấn đấu vì sự nghiệp thống nhất đất nước.

* Ngừng bắn trên khắp chiến trường Bắc bộ.

(30 - 7) Tỉnh ủy Thủ Biên tổ chức hội nghị bất thường bàn biện pháp thực hiện chủ trương của cấp trên về việc chuyển hướng đấu tranh, sắp xếp lực lượng, chuẩn bị chuyển quân tập kết trên địa bàn tỉnh.

(1 - 8) Ngừng bắn trên khắp chiến trường Trung bộ.

* Thành lập “Phong trào Hòa bình Sài Gòn – Chợ Lớn”.

(11 - 8) Ngừng bắn trên khắp chiến trường Nam bộ.

(13 - 8) Hàng vạn cán bộ chiến sĩ và đồng bào các tỉnh miền Đông Nam bộ tham gia cuộc mít - tinh lớn tổ chức tại Bà Đã ([1][16]) – Chiến khu Đ mừng hòa bình, mừng thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và tiễn đưa đoàn quân về Xuyên Mộc - Bà Rịa lên đường ra Bắc.

* Tỉnh ủy Thủ Biên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên các ngành các cấp học tập hiệp định Giơnevơ, những chủ trương mới của Đảng. Mục đích đợt học tập để mọi người hiểu rõ thắng lợi của cách mạng, nắm được bối cảnh lịch sử mới và nhận thức được chủ trương, đường lối đấu tranh mới của cách mạng.

– Tháng 9. Công nhân cao su An Lộc đấu tranh với chủ Tây đòi dân sinh, dân chủ, đưa ra các yêu sách: Tăng lương từ 13đ lên 16đ /ngày, đòi làm việc 8 giờ /ngày và nghỉ chủ nhật được trả lương.

* Các cơ quan Dân Chính Đảng và bộ đội Thủ Biên, Bà Chợ tổ chức thành hai trung đoàn hành quân về khu vực tập kết Hàm Tân, Xuyên Mộc.

* Mỹ – Diệm đưa 20.000 đồng bào Thiên Chúa giáo di cư từ miền Bắc đến định cư tại các vùng Dốc Mơ, Bình Hòa, Gia Kiệm (dọc theo lộ 20); đưa hơn 10.000 người đến định cư ở Nam Hà, Bảo Định (dọc quốc lộ 1), Cẩm Mỹ, Cẩm Đường (dọc theo lộ 2) và hàng chục ngàn đồng bào di cư đến định cư ở Tân Mai, Hố Nai, Bình Đa, Long Điềm...

(5 – 7 - 9) Bộ chính trị Trung ương Đảng họp hội nghị bàn về nhiệm vụ cách mạng miền Nam và ra chỉ thị cho Đảng bộ miền Nam. Trung ương Cục được giải thể.

(22 - 9) 16.000 cán bộ chiến sĩ tới Xuyên Mộc để ra Vũng Tàu để tập kết ra bắc.

(10 - 10) Thủ đô Hà Nội giải phóng.

– Tháng 10. Hội nghị thành lập Xứ ủy Nam bộ. Xứ ủy xác định nhiệm vụ cụ thể của cách mạng miền Nam là: “Gìn giữ và củng cố hòa bình, tranh thủ thực hiện tự do dân chủ cải thiện dân sinh, tiến tới thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước”. Phương thức đấu tranh từ chủ yếu là hoạt động vũ trang trong kháng chiến, nay chuyển sang đấu tranh chính trị là hình thức duy nhất.

– Tháng 11. Ban công vận Xứ ủy phát động công nhân các đồn điền cao su đấu tranh với chủ Tây, đưa ra các yêu sách: Tăng lương từ 16 đồng lên 24 đồng/ngày, tự do thành lập nghiệp đoàn, đòi thi hành hiệp định Giơnevơ. Cuộc đấu tranh kéo dài bốn ngày và giành được thắng lợi.

– Tháng 12. Cơ quan Tỉnh ủy Thủ Biên đóng tại Tân Triều (Vĩnh Cửu), đồng chí Lê Đình Nhơn giữ chức Bí thư, đồng chí Phạm Văn Thuận - Phó Bí thư.

* Huyện đội Vĩnh Cửu và du kích phối hợp bẻ gãy 12 cuộc càn, 4 cuộc đột kích của địch.

* Thị ủy Biên Hòa (được bổ sung nhiều đồng chí mới) đã tiến hành công tác công vận đạt kết quả ở nhà máy cưa Tân Mai đã tổ chức công đoàn với 950 đoàn viên, có công đoàn mật nòng cốt; ở chợ Biên Hòa, lập Nghiệp đoàn tạp phẩm, Nghiệp đoàn xích lô, Nghiệp đoàn xe đò...

* Đồng chí Vũ Khánh được cử về làm Bí thư Long Thành thay cho đồng chí Trần Bình Khê. Đồng chí Trần Bình Khê triệu tập cuộc họp Thường vụ Huyện ủy tại căn cứ Rừng Sác Phước Thọ để bàn giao, rồi lên đường về khu. Long Thành lúc đó có 200 cán bộ, đa số đều hoạt động hợp pháp. Riêng Huyện ủy giữ thế bất hợp pháp phải phân thành 2 cụm: 1/ Ở căn cứ Phước Thọ (Rừng Sác) chỉ đạo khu Lòng Chảo; 2/ Ở căn cứ rừng giồng Thanh Nguyên chỉ đạo vùng ven lộ 15.

Tỉnh ủy Biên Hòa thành lập Ban cán Sự huyện Xuân Lộc. Một số cán bộ thuộc Ban công vận xứ ủy tăng cường về lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân vùng cao su Xuân Lộc.

(7 - 12) Toàn thể công nhân viên chức các cơ sở hậu cần của quân đội Pháp trong vùng Chợ Lớn, Sài Gòn, Gia Định, Thủ Dầu Một và Biên Hòa, bao gồm 51 xưởng với trên 25.000 người tổng bãi công. Cuộc đấu tranh kéo dài ngót 1 tháng.([1][16]) Có tài liệu ghi cuộc mít tinh mừng thắng lợi cuộc kháng chiến do Tỉnh ủy Thủ Biên tổ chức ở Nhà Nai.

Comments