1956

1956

Xây dựng trạm biến điện lớn ở Bửu Hòa.

(3 - 3) Thị ủy Biên Hòa chỉ đạo các tổ đoàn viên thanh niên lao động bí mật kẻ áp phích, dán khẩu hiệu tại các địa điểm công cộng Biên Hòa tuyên truyền, kêu gọi quần chúng tẩy chay cuộc bầu cử do Mỹ  Diệm tổ chức.

* Một bán đội vũ trang của lực lượng Ba Phú được các đồng chí Cầu và Mai Hiển Thái dẫn đường, đột nhập thị trấn Long Thành, bắn liên tiếp 12 quả cối 61 ly vào chi khu địch và đặt trung liên từ sân banh Kim Sơn quét nhiều loạt đạn vào chi khu, bọn giặc hốt hoảng chạy tháo thân ra phố chợ. Trận tấn công này làm cho việc bầu cử của Diệm ngày hôm sau ở Long Thành hầu như bị tê liệt.

* Ở Biên Hòa xuất hiện một số bè có căng khẩu hiệu chống trò bầu cử thả nổi trên sông, các áp phích dán vào một số nơi khác, lựu đạn ném vào sau trụ sở “Hội đồng hương chính” xã Tam Hiệp.

(4 - 3) Mỹ – Diệm tổ chức tuyển cử riêng rẽ, lập ra quốc hội bù nhìn, âm mưu biến miền Nam thành quốc gia riêng biệt.

(27 - 3) Toàn thể công nhân nhà máy đèn Chợ Quán bãi công đòi tăng lương. Ngót 200.000 công nhân, lao động, các tầng lớp nhân dân khác trong đó có công nhân nhà máy điện, nước Tân Sơn Nhất, công nhân điện nước Chợ Lớn, công nhân xe lửa Dĩ An ... hưởng ứng cuộc đấu tranh. Cuộc bãi công kéo dài 2 ngày làm cho cả thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Biên Hòa không có điện nước, mọi ngành hoạt động bị đình đốn.

(1 - 5) Công nhân cao su miền Đông đầu tranh đòi quyền lợi lao động. Công nhân cao su Long Khánh hưởng ứng tích cực đợt đấu tranh này, đưa lực lượng về Sài Gòn để đòi hỏi ngụy quyền thực hiện bản “Cộng đồng tranh chấp” gồm 16 điều. Sau văn bản này trở thành “Cộng đồng hiệp ước cao su” là văn bản đầu tiên xác định chế độ lao động, tiền lương, chế độ sinh hoạt của công nhân cao su ở miền Đông Nam bộ.

(7 - 7) Hàng ngàn công nhân ở các sở cao su Cẩm Mỹ, Ông Quế, Hàng Gòn, An Lộc, Bình Lộc, Dầu Giây ... và nhân dân ở Long Khánh tổ chức những đoàn tuần hành về khu vực Tân Phong và thị xã Long Khánh đấu tranh đòi chính quyền ngụy thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước, phản đối chính quyền Mỹ Diệm đàn áp nhân dân, bắt bớ cán bộ tham gia kháng chiến.

Cuộc biểu tình gây tiếng vang, cổ vũ cho phong trào đấu tranh của quần chúng khắp nơi.

(13 - 7) Ngụy quyền Sài Gòn mở chiến dịch Trương Tấn Bửu nhằm đánh phá phong trào cách mạng ở miền Đông.

Tại Biên Hòa, địch dùng quân chủ lực kết hợp với lính bảo an, dân vệ, công an, cảnh sát lùng quét các xã, ấp, các đồn điền cao su, vùng căn cứ kháng chiến ở Tân Uyên, Vĩnh Cửu. Trong 2 tháng (tháng 7 đến tháng 9) địch giết hại 58 người, bắt giam 108 người.

(22 - 10) Sắc lệnh số 143 - NV thay đổi địa giới và tên Đô Thành Sài Gòn – Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam. CBVN 1956, tr. 2649

Tên các tỉnh Nam Việt bị thay đổi. Saigon / Cholon thành Sài Gòn (SL 143 - NV). Cả các tỉnh lỵ cũng vậy: Bà Rịa - Vũng Tàu thành Phước Tuy; Biên Hòa thành Long Khánh, Phước Long, Bình Long và Biên Hòa.

* Diệm ra “Dụ 57” qui định quyền “truất hữu ruộng đất” nhằm tạo điều kiện cho địa chủ cũ  lấy lại đất đã được chia cho tá điền trong thời kỳ 9 năm. Phong trào chống “cải cách điền địa” phát triển mạnh làm phá sản ý đồ phản động của giặc.

(9 - 11) Ngụy quyền ra sắc lệnh 154/TTP, ấn định lại ranh giới các tỉnh Nam phần Việt Nam và tại nghị định số 140/BNV/HC/NĐ ngày 3 - - 5 - 57, phân định tỉnh Biên Hòa gồm có 4 quận (Châu Thành, Long Thành, Dĩ An, Tân Uyên), chia ra 11 tổng và 84 xã.

(2 - 12) Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy được thành lập trong nhà tù Tân Hiệp, 462 cán bộ chiến sĩ cách mạng, những người yêu nước bị giam cầm tại nhà lao Tân Hiệp (còn có tên gọi Trung tâm Cải huấn Biên Hòa) ([1][1]) nổi dậy, phá khám, hơn 600 người trở về với cách mạng. Đây là cuộc nổi dậy phá khám quy mô và giành thắng lợi, thu đựợc nhiều vũ khí của địch. 23 chiến sĩ, người yêu nước hy sinh trong cuộc nổi dậy trong đó có nhiều nhân sĩ tri thức ở Nam bộ như  Dương Tử Giang, Lý Văn Sâm, Lê Văn Thả, Aùi Lan, Nguyễn Văn Mai...([1][1]) Nhà tù Tân Hiệp, địch gọi là “Trung tâm Huấn chính Biên Hòa”, có diện tích 3.600 m2, là 1 trong 6 nhà tù lớn của địch ở miền Nam. Đến thời điểm tháng 12/1956, có 1.872 tù nhân bị địch giam giữ. 

Comments