1958 - 1959

1958

(19 - 3) Hơn 450 công nhân sở Cây Gáo - Long Khánh đình công đòi chủ sở thay đổi điều kiện làm việc, không được làm thiệt hại quyền lợi công nhân. Cuộc đấu tranh kéo dài nhiều ngày, công nhân kiên quyết không nhượng bộ. Cuối cùng, chủ sở chấp nhận giải quyết yêu sách công nhân đưa ra.

– Tháng 10. Tại Chiến Khu Đ, đại đội C59 được thành lập với 3 trung đội.

(1 - 12) Mỹ – Diệm gây ra vụ thảm sát ở trại giam tập trung Phú Lợi. Hàng nghìn đồng bào các huyện ở Biên Hòa, Bà Rịa - Long Khánh biểu tình, phản đối chế độ hà khắc và việc đầu độc hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ, người yêu nước ở nhà tù Phú Lợi (nay thuộc tỉnh Bình Dương).

(22 - 12) Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi công hàm cho chính quyền miền Nam vạch rõ: Sự can thiệp càng ngày càng sâu của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam là nguyên nhân ngăn trở việc hòa bình và thống nhất Tổ quốc ta. Công hàm nêu lên 3 yêu cầu cấp thiết là: 1/ Bãi bỏ chính sách tăng cường quân sự, chuẩn bị chiến tranh của đế quốc Mỹ, bãi bỏ chính sách khủng bố sát hại đồng bào yêu nước ở miền Nam; 2/ Xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, cải thiện đời sống nhân dân; 3/ Mở rộng tự do, lập lại quan hệ bình thường giữa 2 miền.

* Quốc phòng ngụy ra thông cáo giải tỏa các cụm dân cư quanh sân bay Biên Hòa để mở rộng sân bay quân sự này phục vụ cho chiến tranh, hạn chót là tháng 11 - 1960.

1959

* Công ty giấy Đồng Nai - Cogido (khu công nghiệp Biên Hòa) thành lập.

* Tái thiết chùa Đại Giác theo kiến trúc mới (khánh thành 12 -8 - 1961).

* Diệm tiến hành thành lập “Khu trù mật Hang Nai” (thuộc xã Phước An) nhằm tạo “hàng rào bảo vệ” kho đạn Thành Tuy Hạ và phong tỏa căn cứ Lòng Chảo, đẩy lực lượng cách mạng ra xa. Đây là 1 trong 11 khu trù mật thí điểm của Diệm ở miền Nam. Huyện ủy Long Thành chỉ đạo chi bộ Phước An vận động và tổ chức nhân dân đấu tranh chống cướp đất, phá rừng, không dời nhà đi nơi khác. Giặc không tiến hành được việc khai hoang và định cư những người dân mà chúng đưa đến đó. Cuối cùng, kế hoạch lập “khu trù mật Hang Nai” bị bỏ dở.

(23 - 1) Tỉnh Biên Hòa bị cắt đi quận Tân Uyên cùng một phần đất mới của xã Thái Hưng nhập vào tỉnh Phước Thành. Ngày 8 – 7 - 1965, sắc lệnh 131/NV: bãi bỏ tỉnh Phước Thành và phần đất nói trên trở về tỉnh Biên Hòa.

(21 - 3) Nghị định số 355 – BNV / NV / 8 sát nhập 2 xã Tân Bình và Long - Bình thuộc quận Châu - Thành Biên Hòa thành một xã lấy tên là xã Long - Bình - Tân. CBVN 1959, tr. 1.078.

– Tháng 5. Ban chấp hành Trung ương Đảng Việt Nam họp Hội nghị lần thứ 15 để kiểm điểm tình hình và đề ra nhiệm vụ đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà: “Đoàn kết toàn dân, ra sức đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, ra sức củng cố miền Bắc và tích cực đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới”.

(18 - 6) Sắc lệnh số 138 - TTP thiết lập chức vụ đại biểu chánh phủ miền Đông Nam phần. CBVN 1959, tr. 2.099.

(18 - 6) Thiết lập chức vụ đại biểu chánh phủ tại miền Đông Nam phần. (SLI 38 / TTP)

(7 - 7)  Diệm công bố chính sách “Khu trù mật”

(7 - 8) Sau nhiều tháng chuẩn bị, được sự chấp thuận Ban Quân sự Miền và Liên Tỉnh ủy miền Đông, Tổ vũ trang của C50 cùng cơ sở mật Thị ủy Biên Hòa tấn công trụ sở phái đoàn cố vấn quân sự Mỹ (MAAG) đóng tại Biên Hòa. (Nay thuộc phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa). Theo kế hoạch, Ban Cán sự thị xã Biên Hòa, chịu trách nhiệm là đồng chí Trương Văn Lễ, Bí thư Thị ủy, đã điều động cơ sở tự vệ mật thị xã Biên Hòa phối hợp chặt chẽ trong công tác điều nghiên theo dõi địch. Ngày 5 - 7 tổ vũ trang thuộc C250, gồm 6 chiến sĩ: Năm Hoa (chỉ huy), Hưng, Huề, Bé, Phú và Sắc về đóng ở rừng Tân Phong và nửa đêm 6 - 7 được đồng chí Trương Văn Lễ đưa về ém tại vạt rừng chồi Gò Me sau nhà má Năm Xuân (nay thuộc phường Thống Nhất). Sau 19 giờ ngày 7 - 8, tổ vũ trang ta giả làm lính ngụy, với sự yểm trợ của cơ sở mật thị xã, tấn công vào Nhà Xanh – trụ sở của bọn M.A.A.G Mỹ diệt 2 tên (Thiếu tá Buis và Trung sĩ Ovman) và làm bị thương một tên khác (Đại úy Boston). Đây là những tên lính Mỹ đứng đầu bảng trong danh sách những tên xâm lược Mỹ đền tội trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

- (20 - 8) Ba Chánh (Trưởng ban giao liên tỉnh) đầu hàng địch, trở thành chỉ điểm. Chánh cùng với 2 tên đầu hàng khác là Tư Cường (cán bộ binh vận tỉnh) và Võ Hà Tư (vốn Bí thư huyện ủy Long Thành) là 3 tên phản bội chỉ điểm. 300 cán bộ, đảng viên và cơ sở cách mạng bị địch bắt giam. Cả tỉnh Biên Hòa lúc này chỉ còn 1 chi bộ duy nhất ở vùng dân tộc ít người (Chi bộ Lý Lịch). Đây là thời kỳ đen tối nhất của những năm chống Mỹ cứu nước tại tỉnh Biên Hòa.

- Tháng 10. Ngô Đình Diệm ban hành luật 10/59 “đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” và thực hiện việc lê máy chém khắp nơi hành hình cán bộ, đảng viên cộng sản mà không cần xét xử.

- Tháng 11. Xứ ủy Nam bộ họp Hội nghị lần thứ 4 quán triệt Nghị quyết 15 của TW Đảng, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho Đảng bộ Nam bộ trong thời kỳ mới là: “Giữa vững và đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng, lấy đấu tranh chính trị rộng rãi và mạnh mẽ của quần chúng làm chính, đồng thời kết hợp với hoạt động vũ trang tuyên truyền để chống chính sách khủng bố tàn bạo, chính sách bóc lột, vơ vét của Mỹ Diệm; ngăn chặn và đẩy lùi từng bước mọi chính sách của địch, đẩy địch vào thế bị động, cô lập hơn nữa về chính trị, tạo điều kiện thuận lợi tiến tới đánh đổ chính quyền Mỹ Diệm...”

(22 - 12) 2.000 công nhân đồn điền Long Thành (Biên Hòa) bãi công phản đối chủ bỏ các khoản quyền lợi của công nhân. Ngày hôm sau, 400 công nhân đồn điền An Viễn bãi công ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền Long Thành.

(29 - 12) Hơn 1.000 công nhân đồn điền Xa Cát (Biên Hòa) bãi công đòi thu nhận những công nhân bị sa thải và đòi các quyền tự do, dân chủ, cải thiện đời sống.

* Cùng ngày 5.000 công nhân đồn điền Lộc Ninh cũng bãi công đòi cải thiện đời sống, trả tiền công các giờ làm thêm, và ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền Xa Cát.

* Địch mở phiên tòa tại Tòa án Biên Hòa để xét xử 7 đồng chí mà chúng cho là “thủ phạm” trận tấncông vào trụ sở M.A.A.G Mỹ ở Nhà Xanh. Hàng ngàn đồng bào làm kiến nghị phản đối quyết định tuyên án tử hình của giặc: Diệm đưa 6 người (1 người tha bổng) về giam tại khám Chí Hòa rồi sau đó đày ra Côn Đảo.

(Cuối năm) Liên Tỉnh ủy miền Đông quyết định tách huyện Xuân Lộc (bao gồm Định Quán) từ tỉnh Biên Hòa sáp nhập vào tỉnh Bà Rịa.

Comments