1963

1963

* Chính quyền Diệm ra sức thực hiện cái gọi là “Quốc sách Ấp chiến lược”, đồng thời dựng bọn tề, ngụy xã ấp; tổ chức các đoàn thể tay sai: Đội Thanh niên chiến đấu, Phụ nữ cộng hòa, bắt thanh niên huyện tập quân sự, phát súng đạn canh gác ấp chiến lược... Ngoài ra chúng còn bắt dân đêm phải treo đèn, lập tờ khai gia đình, soát xét việc đi lại, hàng hóa của dân từ ấp ra ruộng và ngược lại... ngăn chận mọi sự tiếp tế, giao liên của dân chúng, cơ sở với cán bộ, chiến sĩ cách mạng.

(2 - 1) Chiến thắng Ấp Bắc

(3 - 1) Địch mở cuộc hành quân “Thu Đông 5” vào mật khu của Phước Thành.

(12 - 1) 124 ngôi nhà bị cháy tại Châu Thành Biên Hòa.

(18 - 1) Địch mở cuộc hành quân vào mật khu Ông Đốc (Phước Thành).

(5 - 2) Nhờ tin tức nội tuyến cung cấp về kế hoạch trận càn đánh vào căn cứ Phước An, huyện đội tổ chức lực lượng đột kích vào thị trấn Long Thành. Khi bọn giặc kéo nhau đi càn, ta tấn công hạ đồn Liên Kim Sơn, do một tiểu đội còn lại giữ đồn, án ngữ phía tây huyện lỵ; diệt xong đồn Liên Kim Sơn, ta bao vây nã đạn vào dinh quận: đốt cháy dãy nhà ngang, kéo cờ ba que xuống treo cờ cách mạng lên, phá sập chòi canh và nhanh chóng rút lui. Bọn địch đang hành quân trên lộ 19 nghe tin “dinh quận bị Việt Cộng tấn công” vội vã rút về. Cuộc càn quét căn cứ Phước An bị phá vỡ.

(7 - 2) Nghị định số 122 NV đổi tên quận Châu Thành, Biên Hòa lại là quận Đức Tu và quận lỵ đặt tại xã Tam Hiệp (CBViệt Nam 1963, tr. 492).

* Nghị định số 127 - NV tách một phần đất của xã Đại Phước, thuộc tổng Thành Tuy Hạ, quận Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa, để thành lập một xã mới lấy tên là xã Nhơn Thanh. (CBViệt Nam 1963, tr 493).

- Tháng 3. Trung ương Cục và Khu ủy miền Đông chủ trương sát nhập hai tỉnh Biên Hòa và Bà Rịa thành tỉnh Bà Biên nhằm tạo điều kiện khắc phục những khó khăn về địa bàn tập trung lực lượng, phối hợp mở hành lang chiến lược, xây dựng và phát triển căn cứ địa cách mạng. Khu ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Sơn Hà (Năm Kiệm) làm Bí thư; các đồng chí Phan Văn Trang, Lê Nhị Thành - Phó bí thư phụ trách quân sự và tuyên huấn. Tỉnh ủy Bà Biên chủ trương: “Đẩy mạnh cuộc chiến tranh chống phá kế hoạch bình định nông thôn của địch bằng lực lượng chính trị và quân sự”.

(18 - 3) Đồng bào thuộc các xã Phước Long, Phước Thọ, Phước Kiển kéo về quận Nhơn Trạch đấu tranh đòi ngụy quyền phải bồi thường thiệt hại do việc máy bay bắn phá các xã lộ 19.

* Công nhân Bình Sơn đình công đòi tăng lương, giảm giờ làm, cấp thuốc chữa bệnh. Chủ sở giải thích quanh co để không giải quyết yêu sách thì đồn nhà máy bị đốt. Đêm đó, du kích cùng đơn vị 207 tấn công bót Nhà Máy và bao vây phá ấp chiến lược Xóm Chùa. Hôm sau, chủ sở ra thông báo tăng lương 25%, ngày làm việc 8 giờ, người bệnh được nghỉ và cấp thuốc.

(21- 3) Địch mở trận càn “Phi Hỏa” đánh vào chiến khu Dương Minh Châu.

– Tháng 4. Ấp chiến lược tại Hưng Nghĩa (Long Khánh) bị tấn công, bắt sống 13 tên địch, 2 tên gác cổng, thu 13 súng các loại. Ấp chiến lược Hưng Nghĩa chỉ dài 350m, rộng 250m, gom 500 dân với 1 trung đội dân vệ canh giữ. Được cơ sở thông báo bọn tề ngụy kéo nhau đi xem hát, Đội vũ trang tuyên truyền phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh đưa 2 tiểu đội cắt rào trụ và đến 22 giờ đêm đồng loạt hành động tóm gọn bọn tề ngụy. Đồng bào thùng, mỏ xông ra phá banh toàn bộ hàng rào ấp chiến lược. Ta tuyên bố giải tán tề ngụy, giành quyền làm chủ. Địch không phản ứng kịp và từ đó, địch bỏ luôn ấp này không làm lại ấp chiến lược nữa. Phong trào phá ấp chiến lược từ đây phát khởi mạnh ở nhiều nơi.

* Du kích và tự vệ mật thị xã Long Khánh liên tục tổ chức tấn công bọn tề ngụy, phá ấp chiến lược xã Bảo Vinh. Từ tháng 3 đến tháng 6 - 1963, các ấp chiến lược Bảo Bình 1, 2, 3, Bàu Sao, Bàu Sen, Tân Phong... và các ấp chiến lược ở đồn điền cao su (Cẩm Mỹ, Dầu Dây, An Lộc) đều bị phá, mất tác dụng.

(22 - 3) Nghị định số 267/NV thành lập thêm một quận mới tên là quận Công Thanh, gồm 12 xã và quận lỵ đặt tại xã Bình Thạnh.

(8 - 5) Hai vạn đồng bào Huế, trong đó gồm non 1 vạn tăng ni phật tử biểu tình đấu tranh chống chính quyền Diệm khủng bố Phật giáo. Đây là cuộc đấu tranh mở đầu cho phong trào đấu tranh bảo vệ đạo pháp và dân tộc của Phật giáo miền Nam.

(15 - 5) Bộ đội huyện Long Thành giả trang làm lính ngụy đột kích phá chốt địa phương quân ở Bến Gỗ, diệt 13 tên thu 13 súng.

(21 - 5) Sắc lệnh số 49 - TK cho phép thiết lập một khu kỹ nghệ tại vùng Biên Hòa.

– Tháng 6. Trung đội vũ trang tuyên truyền huyện Xuân Lộc (đơn vị 130) cải trang lính bảo an ngụy, tập kích địch tại Suối Cát bắt sống nhiều tên địch, thu 13 súng các loại.

* Đội vũ trang cao su Biên Hòa (C270) phối hợp với du kích tổ chức tiến công tiêu diệt một trung đội dân vệ đóng tại ấp chiến lược sở cao su Bình Sơn (Long Thành).

(12 - 6) Đánh thắng cuộc càn quét ở chiến khu Đ.

(16 - 6) Bảy vạn đồng bào và tín đồ Phật giáo ở Sài Gòn xuống đường đấu tranh chống chính sách đàn áp Phật giáo của ngụy quyền Ngô Đình Diệm. Đây là cuộc đấu tranh mở đầu cho phong trào chống Mỹ Diệm ở đô thị.

– Tháng 7. Để giải quyết khó khăn về lương thực vì bị địch kiểm soát gắt gao các ấp chiến lược, Huyện ủy Vĩnh Cửu thành lập một cơ quan sản xuất lấy tên là A.31 do đồng chí Mười On phụ trách. A.31 được sự giúp đỡ của bà con nông dân các xã Tân Định, Đại An, Trị An (cho mượn trâu bò, thóc giống để khai hoang) đã gieo cấy lúa ở cách đồng Giang Rế, Đồng Lách và thu hoạch đủ cung cấp cho lực lượng chiến đấu. Mặt khác, A.31 cũng đã đặt các ao cá ở Rạch Đông, Trị An, Suối Sâu đánh bắt cá để phơi khô làm lương thực dự trữ vừa đủ ăn, vừa cung cấp cho tỉnh.

(2 - 7) Ngụy quyền Sài Gòn thành lập 7 nha cảnh sát quốc gia: Bắc Trung nguyên, Nam Trung nguyên, Cao nguyên, Đô thành, miền Đông Nam phần, miền Tiền Giang, miền Hậu giang (NĐ 522. NV).

(20 - 7) Nhân dịp 9 năm lập lại hòa bình ở Đông Dương, Ủy ban Trung ương Mặt trận DTGPMN ra tuyên bố quan trọng dưới nhan đề: “Thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ”.

– Tháng 8.  Ủy ban Bảo vệ Phật giáo miền Đông được thành lập.

(13 - 8) Từ 13 - 8 đến 15 – 9 - 1963, địch mở cuộc càn quét lớn, tiến vào căn cứ ta ở Tam An – Tam Phước, Bình Sơn – Suối Trầu, Lòng Chảo – Rừng Sát, Phú Thạnh, Vũng Gấm – Bàu Bông... lực lượng vũ trang Long Thành, Nhơn Trạch chống trả bằng cách đánh du kích gây cho giặc thiệt hại to lớn, diệt hơn 100 tên địch.

– Tháng 9. Lực lượng du kích xã Bình Trị, Tân Hạnh, Hóa An tấn công bót Hóa An diệt một tiểu đội dân vệ.

(28 - 9) Lực lượng vũ trang 195 (Long Thành) lập kế dụ tên phản bội Ba Biếc dẫn lính ở đồn Phước Long đánh úp “cuộc họp có cán bộ tỉnh dự”. Địch trúng kế lọt vào ổ phục kích đã chuẩn bị sẵn, diệt 25 tên (trong đó có Ba Biếc), thu 24 súng.

(Cuối tháng 9) Lực lượng vũ trang huyện Nhơn Trạch được bổ sung 60 chiến sĩ, trang bị thêm 45 súng.

(16 - 10) Trong một đêm san bằng 5 đồn của địch: Phước Thọ, Phú Hội, Phước Khánh, Ông Kèo, Phước Lý; 7 ấp chiến lược nằm quanh đồn không bị tấn công, nhưng bọn dân vệ và bình định đều bỏ chạy, các ấp chiến lược bị phá tan.

(30 - 10) Chờ bọn lính đưa trung đội đi mở đường, du kích giả trang làm lính địa phương tập kích đồn Phước Thiền (Nhơn Trạch) giữa ban ngày, diệt 1 tiểu đội giữ đồn, thu 8 súng.

– Tháng 11. Đội vũ trang tuyên truyền Long Khánh diệt một trung đội địch tại đồn Bảo Chánh.

(1 - 11) Dương Văn Minh đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm; cả hai anh em Diệm, Nhu bị quân đảo chánh giết chết.

(15 - 11) Bộ đội huyện Long Thành cùng du kích xã Tam Phước chận đánh bọn địch đi mở đường trên lộ 15; rồi cướp xe, giả làm lính ngụy tấn công vào chỗ đóng quân của bọn “Thanh niên cộng hòa” ở Sở Đờ - la, diệt 18 tên. Sau trận đánh này, ở khắp các địa phương trong huyện, du kích và vũ trang bao vây bứt rút hàng loạt đồn bót, phá hàng loạt ấp chiến lược cả vùng theo lộ 25, 15, 17, 19.

(24 - 11) Huyện ủy Vĩnh Cửu chọn xã Đại An làm điểm phá ấp chiến lược. Bộ đội huyện, du kích và nhân dân dùng rơm, xăng đốt phá toàn bộ ấp chiến lược tại đây. Thành công của việc phá ấp chiến lược Đại An đã khơi động phong trào đấu tranh 3 mũi, phá banh hàng loạt ấp chiến lược và đồn bót.

* Du kích xã Phú Hữu (Nhơn Trạch) đột kích ấp Phước Lương, phá tan ấp chiến lược, diệt 6 dân vệ, bắt sống 9 tên, thu 12 súng.

* Du kích và đồng bào xã Phước Khánh (Nhơn Trạch) nổi dậy phá ấp chiến lược, bắt sống toàn bộ bọn dân vệ, diệt 2 tên ác ôn (Nguyễn Đình Huế và Võ Văn Tường).

* Du kích Phước An bắn hạ máy bay trực thăng: Tiểu khu trưởng Biên Hòa là Mã Sanh Nhơn cùng bọn lính đi thị sát bị thương hốt hoảng bỏ chạy vào đồn.

* Xã Long Tân làm công tác địch vận: 15 dân vệ làm nội ứng cho du kích đánh đồn: diệt 8 tên, gọi hàng 19 tên, thu 35 súng.

* Lực lượng 19 - 5 phục kích một trung đội bảo an và 1 trung đội dân vệ tại xã Phước Thọ (Nhớn Trạch), diệt 12 tên, bắt 23 tên, thu 29 súng.

* Du kích Phước Long (Nhơn Trạch) và bộ đội huyện tấn công đồn Cầu Sắt (ấp Bà Ký), diệt gọn 1 trung đội, phá rã ấp chiến lược, giật sập cầu, cắt lộ giao thông.

– Tháng 12. Đội vũ trang tuyên truyền Long Khánh tấn công bót Túc Trưng và hội đồng xã, diệt một trung đội dân vệ, thu 51 súng.

Trung ương Cục chủ trương tách tỉnh Bà Biên thành các tỉnh: Biên Hòa, Bà Rịa.

Comments