1976

1976

* Thành lập tỉnh Đồng Nai trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Biên Hoà, Bà Rịa – Long Khánh và Tân Phú.

* Sáp nhập các huyện Xuân Lộc, Cao Su, Thống Nhất và thị xã Long Khánh, thành lập huyện Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai.

* Mạng lưới giao thông tỉnh tổng chiều dài 1.592,7 km; trong đó: Quốc lộ 290,2 km, tỉnh lộ 326,1 km, hương lộ 976,4 km; đường ô tô đi được 1.272,7 km(1)

(25 - 1) Ban thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết thành lập Báo Đồng Nai. Tờ báo của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Báo Đồng Nai số đặc biệt Tết Bính Thìn ra mắt. Đây cũng là số báo đầu tiên của Báo Đồng Nai.

(25 - 3) Thành lập ngành thống kê tỉnh Đồng Nai.

(3 - 6) Quốc hội và Chính phủ tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho đội biệt động thị xã Long Khánh; Đội dân quân du kích Bình Lộc; Trinh sát vũ trang thị xã Long Khánh cũng được phong “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

(6 - 8) Thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

(18 - 8) Ban cao su miền Đông xây dựng kế hoạch trồng cao su trong năm 1976 là 10.000 héc ta và phân bổ chỉ tiêu cho các đồn điền.

- Đồn điền An Lộc:        2.333,26 ha

- Đồn điền Dầu Giây:     2.356,90 ha

- Đồn điền Túc Trưng:   1.567,57 ha

- Đồn điền Bình Lộc:      1.730,84 ha

- Đồn điền Cây Gáo:         795,15 ha

- Đồn điền Ông Quế:      2.427,51 ha

- Đồn điền Hàng Gòn:    1.783,11 ha

- Đồn điền Cẩm Mỹ:      2.456,89 ha

- Đồn điền Bình Ba:       2.170,08 ha

- Đồn điền Bình Sơn:     3.207,62 ha

- Đồn điền Long Thành: 1.644,77 ha

- Đồn điền Trảng Bom:     798,35 ha

(19 - 11) Đài phát thanh Đồng Nai phát sóng chương trình đầu tiên.

(22 - 12) Thành lập Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Đồng Nai.

(28 - 12) Thành lập Trường trung học văn hóa nghệ thuật Đồng Nai.(1) Theo “Việt Nam niên giám thống kê”, năm 1946 mạng lưới giao thông tỉnh Biên Hòa có chiều dài 936,6km; trong đó: Tỉnh lộ 308,8km, hương lộ 227,1km; tổng chiều dài các cầu 4.777m (gồm 3,762m cầu sắt, bê tông và 1.015m cầu gỗ).

Comments