1977

1977

* Các nhà khảo cổ đã tìm thấy ở ấp Cái Vạn, Cái Lăng (thuộc xã Phước Thọ), ấp Rạch Chiếc (xã Phước Tân) những dụng cụ bằng đá của người tiền sử ước định niên đại là vào đầu thế kỷ thứ II trước CN.

* Xây dựng đập Bà Kí (huyện Long Thành), hoàn thành năm 1978, kết cấu bê tông 3 cửa, tác dụng trên 400 ha.

* Xây đập Cầu Quan (xã Hòa Hưng, huyện Long Thành), kết cấu bê tông, 3 cửa.

* Hoàn thành công trình đập Phước Thái (xã Phước Bình, huyện Long Thành), được xây dựng từ năm 1973, kết cấu bê tông, 7 cửa.

(26 - 1) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ra thông cáo về việc triệu tập Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (vòng 2) dự kiến vào trung tuần tháng 3 - 1977. Mục đích của Đại hội là học tập thấm nhuần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 5 của Đảng; kiểm điểm tình hình phong trào và các mặt công tác của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, thảo luận phương hướng nhiệm vụ trong 2 năm 1977 – 1978, thảo luận và thông qua kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa của tỉnh năm 1977. Bầu Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ.

(28 - 2) Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua Tỉnh đội Đồng Nai được tổ chức.

(8 - 4) Đại hội đại biểu Tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ nhất (vòng 2) khai mạc trọng thể, 420 đại biểu ở 18 đảng bộ trực thuộc đại diện cho 6.810 đảng viên trong tỉnh tham dự; bế mạc ngày 10 - 4; bầu 39 ủy viên chính thức, 2 dự bị; đồng chí Lê Quang Chữ được bầu lại làm Bí thư (trước đó, Tỉnh ủy Đồng Nai đã được chỉ định thành lập, đồng chí Lê Quang Chữ làm Bí thư). Đại hội lần thứ nhất vòng I diễn ra từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 1976.

(15 - 5) Nhân dân Đồng Nai bầu cử Hội đồng nhân dân 2 cấp: huyện và tỉnh.

(19 - 5) Nhân dân thành phố Biên Hòa đón nhận Huân chương Thành đồng hạng nhất của Đảng và Chính phủ tặng thưởng, tổ chức tại nhà hát Thanh Bình.

(20 - 6) Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ra chỉ thị công tác về thương binh và xã hội (số 04/CT-TU). Mục đích: Phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, nhược điểm; triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương cũng như Tỉnh Đảng bộ về công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình có công với cách mạng, theo kháng chiến...

(29 - 6) Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 1 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Tham dự có 95 đại biểu khóa 1 và đại diện ban ngành, đoàn thể trong tỉnh (bế mạc 1 - 7).

(11 - 7) Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai được tổ chức. Tham dự có 278 đoàn viên tiên tiến và 350.000 thanh niên trong tỉnh.

(25 - 8) Đại hội Phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất khai mạc.

(19 - 8) Đoàn đại biểu hợp tác kinh tế – khoa học kỹ thuật Cuba tới thăm Đồng Nai.

(17 đến 19 - 9) Đoàn đại biểu quân sự nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thăm nhà máy giấy và gỗ Tân Mai.

(20 - 9) Tỉnh Đồng Nai nhận cờ “Cơ bản xóa xong nạn mù chữ” của Bộ Giáo dục tặng.

– Tháng 10. Đập Suối Cả, công trình thủy lợi số 1 của tỉnh (xã Long Phước, huyện Long Thành) được khánh thành. Đập có khả năng phục vụ nước tưới cho 1.500 ha lúa. Đập do công ty kiến trúc Hà Sơn (TP. Biên Hòa thi công). Đập có 10 cửa (mỗi cửa cao 3,5m và cách nhau 2m), hai tuyến kinh cấp 1 dài 15m, 1 cầu máng cao 1,5m dài 2m và 75 hạng mục công trình. Tổng kinh phí 141.000 đồng.

(20 - 10) Đoàn đại biểu Hội đồng Trung ương các Công đoàn Liên Xô đến thăm Đồng Nai.

(25 - 11) Bưu điện Đồng Nai làm lễ khánh thành công trình đường cáp thông tin Biên Hòa – Khu công nghiệp. Tổng chiều dài 11.900km gồm 2.700 m cáp 100 đôi, 5.100 m cáp 50 đôi và 4.100 m cáp 25 đôi. Kinh phí đầu tư: 325.000đ.

(9 - 12) Đại hội đại biểu Đảng bộ lực lượng Công an nhân dân vũ trang tỉnh Đồng Nai lần 2 khai mạc. (Kết thúc 10 - 12). Bầu ra Ban chấp hành gồm 11 ủy viên chính thức và 2 dự khuyết.

(20 đến 22 - 12) Đại hội thi đua Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai. Đại hội trao cờ luân lưu cho huyện Xuân Lộc, cờ thủy lợi cho huyện Thống Nhất và 34 bằng khen cho các đơn vị, tập thể, chiến sĩ thi đua.

Comments