1978

1978

* Xây dựng đập Cu Nhí (xã Xuân Tây, huyện Xuân Lộc), kết cấu bê tông, nước tưới cho 800 ha cà phê.

* Xây đập Gia Liêu II (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc), kết cấu bê tông cốt thép, 3 cửa.

* Công trình Hồ Sông Mây (xã Hố Nai 4, huyện Thống Nhất).

(9 - 1) Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 1 khai mạc tại quảng trường TP. Biên Hòa. Tham dự có 250 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đoàn thể, tôn giáo, các giới trong toàn tỉnh.

(7 - 3) Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ Đồng Nai triệu tập Hội nghị Ban chấp hành mở rộng để kiểm điểm công tác năm 1977, phương hướng, nhiệm vụ năm 1978.

(15 - 3) Công trình thủy lợi 30/4 xã Gia Tân khánh thành. Đây là công trình loại trung thủy nông đầu tiên của huyện Thống Nhất có khả năng tưới cho 500 ha lúa.

(22 - 3) Công trình thủy lợi xã Phước Thái (Long Thành) chính thức đưa vào phục vụ. Công trình có khả năng tưới cho 400 ha lúa.

(15 - 4) Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định xây dựng công trình khoa học kỹ thuật cho quảng trường (sau là Nhà văn hóa trung tâm). Thiết kế công trình và thi công do Công ty Xây lắp I thuộc Ty xây dựng Đồng Nai đảm trách. (28 - 4) Khởi công xây dựng, công trình mới với diện tích 2.284 m2, 3 tầng, 27 phòng. (Hoàn thành 20 – 12 - 80).

(19 - 5) Công trình thủy lợi Sông Soài đưa vào phục vụ sản xuất cho 7 xã thuộc 2 huyện Long Đất và Châu Thành. Công trình có khả năng phục vụ cho 1.200 ha ruộng, từ 1 vụ lên 2, 3 vụ.

(7 - 7) Thành lập khu rừng cấm Quốc gia Nam Cát Tiên theo Quyết định số 360 TTg (đến ngày 13 – 01 - 1992 đổi tên thành Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên).

(10 - 7) Đại hội đại biểu Tỉnh Đảng bộ lần II (đến 12 - 7), tham dự có 401 đại biểu ở 18 đảng bộ trực thuộc đại diện cho trên 8.000 đảng viên tham dự, bầu Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa 2 gồm 45 đồng chí (2 dự khuyết); đồng chí Lê Quang Chữ được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

(25 - 7) Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khai mạc kỳ họp thứ 3, thông qua những chỉ đạo, bổ sung kế hoạch 6 tháng cuối năm và cử thêm 4 thành viên vào Ủy ban nhân dân tỉnh.

(6 - 11) Đội dân quân du kích xã Bảo Vinh (Long Khánh) được phong danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Đội được thành lập cuối năm 1964; từ 1965 – 1975, đội tác chiến độc lập và phối hợp trên 400 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 1.066 tên địch.

(12 - 11) Đoàn đại biểu Hội Xô – Việt hữu nghị thăm Đồng Nai.

(20 - 12) 4 đội du kích các xã Bình Sơn, Tam An, Phú Hội, Phước An (huyện Long Thành) đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” do Quốc hội và Chủ tịch nước tặng.

Comments