1979 - 1980

1979

* UBND tỉnh ra Quyết định số 62/QĐ. UBT về việc xếp hạng di tích cách mạng loại B đối với 2 di tích: chùa Cô Hồn (Bửu Hưng Tự) phường Quang Vinh, và Tòa Bố Biên Hòa (trụ sở UBND tỉnh) phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa.

(30 - 4) Thành lập Trường phổ thông công nông nghiệp Xuân An.

(1 - 6) Cung Văn hóa thiếu nhi – Câu lạc bộ Thiếu nhi đổi tên thành Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai.

(31 - 12) Tại Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, tổ chức họp báo về việc phát hiện đàn đá (gồm 44 thanh đoạn) ở Bình Đa (Biên Hòa).

1980

* Xây dựng hồ Thanh Niên ở hạ lưu hồ Bà Long (xã Hố Nai 3, huyện Thống Nhất), 600.000 m3 nước, tưới cho 80.035 ha.

(21 - 1) Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 1 khai mạc kỳ họp thứ 6.

(8 - 6) Xã Hiệp Hòa làm lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 do Hội đồng Chính phủ tặng thưởng cho tập đoàn số 1.

(14 - 10) Công ty du lịch Đồng Nai tiếp đại diện Hãng du lịch quốc tế Nhật Bản.

(24 - 10) Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn tỉnh “Phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng” (bước 3): Quyết tâm xây dựng và mở rộng điển hình tiên tiến, hoàn thành nhiệm vụ cuối năm, đẩy mạnh cải tạo XHCN đối với nông nghiệp, tăng cường và củng cố xây dựng cơ sở. (26 - 10 kết thúc).

(5 đến 6 - 12) Mở hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp và huy động lương thực năm 1980, bàn phương hướng, biện pháp thực hiện chỉ tiêu năm 1981.

(15 đến 16 - 12) Tổ chức hội diễn ca khúc chính trị và văn nghệ quần chúng đợt 2 trong 4 ngày. Tham gia hội diễn có 26 đơn vị với 482 diễn viên không chuyên của các ban ngành, đoàn thể, đơn vị của tỉnh. Kết quả 11 giải A, 12 giải B và 3 giải C.

(23 - 12) Mở Hội nghị tổng kết phong trào học tập và mở rộng điển hình tiên tiến trong sản xuất công nghiệp từ năm 1977 – 1980. 300 đại biểu ưu tú và xuất sắc của các đơn vị sản xuất tiên tiến, các ngành kinh tế, các xí nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Comments