E. Một số ứng dụng của bản đồ đất trong quản lý đất đai và nông lâm nghiệp

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA BẢN ĐỒ ĐẤT TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ NÔNG LÂM NGHIỆP

Đề tài điều tra, đánh giá tài nguyên đất và khả năng sử dụng đất đai tỉnh Đồng Nai theo phương pháp FAO/UNESCO được hoàn thành vào tháng 5 - 1996, trong đó bản đồ đất được xây dựng với tỷ lệ gốc là 1/50.000.

Việc hoàn thành xây dựng bản đồ đất theo phương pháp FAO/UNESCO có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là tài liệu mang ngôn ngữ quốc tế, giúp cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư trong và ngoài nước có cơ sở khoa học trong việc quản lý tài nguyên đất đai, xây dựng các biện pháp đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp, quy hoạch, bố trí sử dụng đất đai.

Do bản đồ đất được xây dựng với tỷ lệ 1/50.000 nên ứng dụng của nó vào sản xuất nông lâm nghiệp còn hạn chế, đặc biệt là ứng dụng vào việc đầu tư thâm canh tăng năng suất và chất lượng nông sản. Hiện nay, việc áp dụng kết quả nghiên cứu này vào mục đích sản xuất nông nghiệp mới dừng lại ở mức phục vụ việc nghiên cứu một cách tổng quát trong việc quy hoạch phát triển rừng từ quỹ đất chưa phân phối sử dụng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng các vùng trồng cây lâu năm có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh (vùng điều, vùng cà phê, vùng cao su, vùng cây ăn trái), xem xét bố trí cơ cấu cây trồng trong vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều (huyện Nhơn Trạch). Để ứng dụng một cách có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, bản đồ đất cần phải được xây dựng với tỷ lệ lớn hơn (1/5.000 đến 1/2.000 thậm chí 1/1.000) kết hợp với xây dựng bản đồ nông hóa.

Bản đồ đất tỷ lệ 1/50.000 xây dựng theo phương pháp FAO/UNESCO hiện nay chủ yếu được ứng dụng vào công tác quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (1/100.000) và cấp huyện (1/50.000 - 1/25.000). Thông qua bản đồ đất, kết hợp với các điều kiện về khí hậu, thời tiết, nguồn nước v.v... xác định được những khoảnh đất có những đặc tính riêng biệt thích nghi với mỗi loại cây trồng cụ thể. Căn cứ vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm của đất đai, chúng ta sẽ bố trí sử dụng đất một cách hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả và đảm bảo môi trường sinh thái.

Trên cơ sở bản đồ đất tỷ lệ 1/50.000, đến nay, các nhà chuyên môn đã điều tra bổ sung, biên vẽ thành bản đồ đất tỷ lệ 1/25.000 được 570.561 ha để phục vụ quy hoạch cấp huyện và đang xây dựng bản đồ tỷ lệ 1/5000 để phục vụ quy hoạch cấp xã.

Kế hoạch từ nay đến năm 2010 ngành Địa chính sẽ đi sâu vào nghiên cứu lĩnh vực chiều sâu của đất đai nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất, phân hạng đất, định giá đất và đánh giá kinh tế đất đai, trong đó việc xây dựng bản đồ đất có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Comments