1.1. Xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng

I.1. Xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng:

          Cách mạng thánh Tám 1945 là một sự kiện vĩ đại, mở ra một bước ngoặt cho cách mạng Việt Nam. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam thành một nước độc lập, nhân dân ta từ một cuộc sống nô lệ trở thành người dân tự do.

          Với nhân dân Biên Hòa, không khí độc lập, tự do cuốn hút mọi người dân từ nông thôn, thị xã, đồn điền vào việc xây dựng cuộc sống mới.

          Cách mạng thành công, nhưng nước Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn: thiên tai, hàng triệu người chết vì đói, rét ở miền Bắc, thực dân Pháp lăm le trở lại xâm chiếm nước ta. Hai mươi vạn quân Tưởng Giới Thạch đổ vào miền Bắc, núp dưới chiêu bài quân Đồng minh giải giáp quân Nhật để thực hiện âm mưu xâm lược.

          Tại Nam bộ, thực dân Pháp liên tục gấy hấn và khiêu khích. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, giữa lúc nhân dân Sài Gòn và các tỉnh họp mít – tinh chào mừng ngày độc lập, thực dân Pháp xả súng bắn chết 47 người và nhiều người khác bị thương.

          Ngày 12 tháng 9 năm 1945, Grê – xi (Gracey) tư lệnh sư đoàn 20 quân Hòang gia Anh đưa một lữ đoàn vào Sài Gòn, núp theo sau là đại đội thuộc trung đoàn kỵ binh thuộc địa Pháp (5e RIC). Grê – xi đã ra lệnh trang bị vũ khí cho 1.400 tù binh Pháp (bị Nhật giam giữ trước đây) và 500 Pháp kiều để chuẩn bị đánh úp Sài Gòn.

Đêm 22 rạng 23 tháng 9, thực dân Pháp nổ súng tiến công Sài Gòn mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. Tin thực dân Pháp xâm lược ở Sài Gòn làm nhân dân Biên Hòa sục sôi ý chí chiến đấu “thà chết tự do còn hơn sống nô lệ”. Tình hình cũng đặt ra cho lãnh đạo tỉnh phải gấp rút xây dựng bộ máy, sẵn sàng lãnh đạo nhân dân chiến đấu chống xâm lược.

          Tối 23 tháng 9 năm 1945, Hà Huy Giáp thay mặt Xứ ủy triệu tập Hội nghị cán bộ toàn tỉnh Biên Hòa tại nhà hội xã Bình Trước, quận Châu Thành. Hội nghị gồm 40 cán bộ Đảng hoạt động ở Biên Hòa từ trước năm 1945, một số đồng chí tù Côn đảo được Xứ ủy giới thiệu về. Ban chấp hành lâm thời của Tỉnh ủy Biên Hòa đã được hội nghị bầu ra gồm 11 người do ông Trần Công Khanh làm bí thư.

          Hội nghị đã quyết định những vấn đề lớn trước mắt:

          - Củng cố chính quyền cách mạng từ tỉnh xuống quận, xã.

          - Thực hiện những chính sách cấp bách nhằm sớm ổn định đời sống cho nhân dân, để có điều kiện huy động sức cho kháng chiến.

          - Thành lập các quận ủy, nơi chưa có điều kiện thì tăng cường cán bộ về vận động thành lập.

          - Chuẩn bị các điều kiện, xây dựng địa bàn và lực lượng võ trang để kháng chiến khi giặc Pháp trở lại.

          - Xây dựng Mặt trận Việt Minh, các đoàn thể cứu quốc làm nòng cốt, tập hợp mọi giai cấp, tầng lớp trong tỉnh tham gia chiến đấu.

          - Theo tinh thần nghị quyết hội nghị Bình Trước, Ủy ban nhân dân tỉnh được thành lập gồm:

                   * Hòang Minh Châu - chủ tịch.

                   * Đặng Nguyên – phó chủ tịch, phụ trách kinh tài.

                   * Huỳnh Văn Hớn – phó chủ tịch, phụ trách tuyên truyền.

                   * Phan Đình Công - ủy viên, phụ trách quân sự.

                   * Ngô Hà Thành - ủy viên, phụ trách Quốc gia Tự vệ cuộc.

          Các quận ủy gồm:

                   + Quận ủy Châu Thành:

                             * Hồ Văn Leo – bí thư.

                             * Mai Hữu Mạnh – phó bí thư.

                   + Quận ủy Tân Uyên:

                             * Lê Thái – bí thư.

                             * Nguyễn Văn Thăng – phó bí thư.

                   + Quận ủy Long Thành:

                             * Trịnh Văn Dục – bí thư.

                             * Vũ Hồng Phô – phó bí thư.

          Tỉnh ủy cử đồng chí Lê Ngọc Liệu làm trưởng đoàn cán bộ về Xuân Lộc chuẩn bị thành lập quận ủy, nhanh chóng tiến hành các mặt công tác phục vụ kháng chiến.

          Mặt trận Việt Minh tỉnh được thành lập do Hồ Hòa làm chủ nhiệm, Huỳnh Văn Lũy làm Phó chủ nhiệm kiêm Hội trưởng Nông dân cứu quốc. Ngày 25 tháng 9 năm 1945 Thanh niên Tiền phong và Thanh niên Cứu quốc hợp nhất thành đoàn Thanh niên Cứu quốc do Hoàng Bá Bích làm đoàn trưởng. Công đoàn cứu quốc do Trịnh Trọng Tráng phụ trách.

          Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số chủ trưởng để ổn định đời sống và sản xuất của dân.

          - Bãi bỏ thuế thân, thuế chợ và nhiều thuế khác không hợp lý.

          - Đóng cửa các tiệm rượu, tiệm hút thuốc phiện.

          - Tịch thu ruộng đất của địa chủ phản động, đồn điền của tư bản thực dân, đất vắng chủ để phân cấp cho dân.

          - Giảm thuế, giảm tô 25% để khuyến khích nông dân tăng gia sản xuất.

          Tháng 9 năm 1945, Ủy ban nhân dân các quận, xã đều củng cố lại, bao gồm những nhân sĩ, trí thức tại địa phương. Các xã tổ chức được lực lượng tự vệ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. Tại quận Châu Thành, được quần chúng phát hiện, Quốc gia tự vệ cuộc phá vỡ tổ chức troskis do tên Lê Văn Thử cầm đầu. Tại xã Thiện Tân (Châu Thành), thanh niên cứu quốc đã bao vây bắt hai tên gián điệp do Pháp thả dù xuống.

          Trước khi thực dân Pháp nổ súng ở Biên Hòa, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chuẩn bị các phương án kháng chiến. Phong trào: “tuần lễ vàng” được phát động rộng rãi trong nhân dân để mua sắm vũ khí. Nhân dân Biên Hòa không tiếc tiền của, xương máu, vàng, bạc, tư trang, vật dụng đem đến ủy ban xã ủng hộ. Các cơ sở công nghiệp như nhà máy BIF, các đồn điền cao su công nhân tháo gỡ máy móc chuyển ra rừng để sản xuất vũ khí. Khắp làng xóm vang bài ca “Lên đàng”, hòa với bước chân tập luyện của lực lượng tự vệ. Phong trào xóa mù chữ được toàn dân tham gia. Công tác điều tra nắm tình hình dân cư, lập danh sách cử tri chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên ở tỉnh được tiến hành khẩn trương.

          Ngày 6 tháng 1 năm 1946, từ vùng tạm chiến quanh thị xã, thị trấn, từ nông thôn, đồn điền đến vùng ven thị xã, cử tri Biên Hòa lần đầu tiên được cầm lá phiếu để lựa chọn đại biểu của mình quốc hội.

          Hòang Minh Châu, Phạm Văn Búng, Điểu Xiển được nhân dân bầu đại biểu Quốc hội khóa I của Biên Hòa. Thắng lợi của cuộc bầu cử thể hiện rõ lòng tin của nhân dân vào chế độ mới, vào chính quyền cách mạng.

Comments