3.1. Bố trí lại chiến trường, lực lượng

III.1. Bố trí lại chiến trường, lực lượng:

          Tháng 5 năm 1951, tỉnh Thủ Biên được thành lập trên cơ sở sát nhập hai tỉnh Thủ Dầu Một và Biên Hòa, thêm huyện Thủ Đức (từ tỉnh Gia Định cũ giao lại), cắt huyện Long Thành (giao về cho tỉnh Bà Rịa - Chợ Lớn). Ban chấp hành Tỉnh ủy Thủ Biên gồm 21 ủy viên ([1][17]).

          Công tác tổ chức, bố trí nhân sự lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh, huyện được củng cố sắp xếp lại theo hướng tinh giảm biên chế nhằm tăng cường cho lực lượng vũ trang trực tiếp chiến đấu, bảo đảm “3 quân sự, 1 dân chánh”. Thực tế cho thấy đến tháng 9 – 1951, bộ máy kháng chiến của Thủ Biên từ tỉnh đến huyện, xã mới thực sự hoạt động đều và có hiệu quả.

          Công tác thực hiện phương châm ba vùng căn cứ, du kích và tạm chiếm được triển khai chặt chẽ nhằm chống địch càn quét lấn chiếm vùng căn cứ và du kích, gây dựng cơ sở vùng địch tạm chiếm. Tỉnh Thủ Biên thành lập các đội vũ trang tuyên truyền ở huyện Xuân Lộc; thị xã Biên Hòa và Trảng Bom nhằm khôi phục cơ sở bên trong, củng cố địa bàn cao su và xây dựng các bàn đạp quanh thị xã để xâm nhập đánh địch bên trong nội ô.

          Bộ đội địa phương tập trung của tỉnh là tiểu đoàn 303 do Lê Văn Ngọc tiểu đoàn trưởng. Các đại đội độc lập sát nhập cùng du kích tập trung thành bộ đội huyện. Sau khi thành lập tỉnh, tiểu đoàn 303 phối hợp bộ đội địa phương huyện Vĩnh Cửu, Tân Uyên và biệt động đội tổ chức hai trận đánh tạo được tiếng vang lớn.

          Tháng 6 năm 1951, biệt động và bộ đội Lam Sơn huyện Vĩnh Cửu bất ngờ tấn công và diệt bót Long Điềm (thực dân lấy nhà thờ làm đồn) làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo xây dựng lực lượng vũ trang chống phá cách mạng của địch.

          Chi khu quân sự Trang Bom cách thị xã Biên Hòa 20 km về hướng Bắc án ngữ quốc lộ 1 và tây nam chiến khu Đ, do một đại đội lính Âu Phi canh giữ.

          Sau thời gian nghiên cứu chu đáo. 17 giờ ngày 29 – 7 – 1951, đặc công và biệt động của ta tập kích bất ngờ, tiêu diệt các lô cốt, tháp canh bên ngoài, tiểu đoàn 303 xung phong diệt 50 tên lính lê dương. Chi khu Trảng Bom bị tiêu diệt. Ta thu nhiều vũ khí và trang bị quân sự của địch.([1][17]) Bộ máy Đảng – dân – quân – chánh của tỉnh gồm:

- Nguyễn Quang Việt – Bí thư Tỉnh ủy

- Phạm Văn Thuận – phó Bí thư phụ trách dân vận

- Võ Duy Hanh – phó Bí thư phụ trách tuyên huấn.

- Huỳnh Văn Nghệ - ủy viên thường vụ tỉnh đội trưởng.

- Lê Thái - Ủy viên Thường vụ, ủy viên Ủy ban kháng chiến – hành chánh tỉnh, Bí thư đảng đoàn chính quyền.

Ủy ban kháng chiến – hành chánh: Nguyễn Minh Chương - chủ tịch, Lê Minh Thành – phó chủ tịch cùng 5 ủy viên phụ trách quân sự, kinh tế, canh nông, xã hội thương binh, y tế, kiểm tra.

- Tỉnh đội Thủ Biên: Huỳnh Văn Nghệ - tỉnh đội trưởng.

- Nguyễn Quang Việt – chính trị viên

- Tỉnh đội phó: Nguyễn Văn Tư.

- Đinh Quang Ân.

- Tùng Lâm.

- Tham mưu trưởng: Bùi Cát Vũ.

- Ủy ban mặt trận Liên Việt:

- Võ Văn Đợi - chủ tịch.

- Phạm Văn Thuận – phó chủ tịch

- Công an Thủ Biên: Hồ Văn Đại - trưởng ty.

- Hồ Văn Nâu – phó ty.

- Nguyễn Văn Khát – phó ty.

- Các đoàn thể: Lê Văn Nhiễu – thư ký Liên hiệp công đoàn.

- Nguyễn Văn Khoai – thư ký Nông dân cứu quốc.

- Nguyễn Việt Trai – đoàn trưởng Thanh niên Cứu quốc.

- Lưu Hồng Thoại - hội trưởng Hội phụ nữ Cứu quốc.

Comments