4.2.2. Phá lỏng, phá rã bộ máy kèm kẹp của địch vùng trọng yếu

IV.2.2 Phá lỏng, phá rã bộ máy kèm kẹp của địch vùng trọng yếu:

          Tháng 7 năm 1969 Trung ương Cục miền Nam ra nghị quyết lần thứ 9. Nội dung của Nghị quyết 9 Trung ương Cục là vượt qua mọi khó khăn gian khổ, các lực lượng vũ trang và nhân dân bám chắc căn cứ, địa bàn trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích, liên tục bung ra đánh phá “bình định”, trọng tâm là phải phá banh, phá lỏng, phá rã bộ máy kềm kẹp của địch ở vùng nông thôn ven.

          Cuối năm 1969 địch hoàn chỉnh “Ủy ban phượng hoàng” ([1][24]) các cấp làm phương thức trung tâm của chương trình bình định. Thời kỳ này địch ráo riết thực hiện kế hoạch “bình định phát triển” ([2][25]) ở Biên Hòa – Long Khánh.

          Thực hiện chủ trương phá banh, phá lỏng, phá rã bộ máy kềm kẹp của địch trên địa bàn Long Khánh, lực lượng huyện đội phối hợp với du kích các xã: Bảo Chánh, Sối Cát, Tân Phong, Bảo Vinh, Bảo Bình, Cẩm Mỹ… ban đêm đột ấp phát động nhân dân diệt 28 tên “phượng hoàng”, cảnh cáo những tên ác ôn khác. Đội biệt động, đội trinh sát vũ trang thị xã Long Khánh phát huy được lợi thế của địa bàn “vừa là đô thị, vừa là rừng núi” tổ chức nhiều trận đánh có hiệu quả.

          Đêm 12 tháng 9 năm 1969 đội viên trinh sát Long Khánh mang bí số 12 dùng lựu đạn đánh vào trụ sở tình báo CIA Mỹ ở thị xã diệt 4 tên làm bị thương 3 tên. Ngày 13 tháng 9 năm 1969 một đội viên trinh sát khác mang bí số 13 ném lựu đạn vào 1 xe quân cảnh ngụy diệt và làm bị thương 7 tên địch. Đêm 11 tháng 11 năm 1969 sáu chiến sĩ biệt động thị xã đánh vào căn cứ pháo binh địch ở Đông Nam thị xã Long Khánh. Trong trận đánh này lần đầu tiên biệt động thị xã sử dụng súng B40 đánh địch. Trận đánh có hiệu suất chiến đấu cao. Ta phá sập 2 dãy nhà, giết và làm bị thương 50 tên địch.

          Tại Long Thành, trung đoàn 33 tập kích diệt gọn 1 tiểu đoàn lính Thái Lan tại Bàu Cối. Trận đánh này làm cho quân lính Thái Lan còn lại không dám bung ra càn quét. Ngày 25 tháng 9 năm 1969 trung đoàn 4 cùng với lực lượng vũ trang huyện Long Thành phục kích trên quốc lộ 15 đoạn Phước Thái phá hủy 15 xe, diệt nhiều sinh lực địch. Ở Rừng Sác, trong năm 1969, đoàn 10 đánh phá hủy 29 tàu vận tải quân sự cỡ lớn của địch, bắn cháy, chìm hàng trăm tàu chiến của địch.

          Đến cuối năm 1969 ta đã phá lỏng, phá rã bộ máy kèm kẹp của địch ở những nơi trọng điểm: Long Khánh, Long Thành. Tình hình chiến trường vẫn còn diễn biến phức tạp.([1][24]) Tổ chức “Phượng hoàng” do người đứng đầu mỗi cấp làm chủ tịch và cảnh sát trưởng làm thư ký. Mỗi tháng “Ủy ban phượng hoàng” cấp tỉnh và quân đoàn họp một lần để vạch ra kế hoạch đánh phá, bình định mới.

([2][25]) Ba giai đoạn của kế hoạch bình định là:

Giai đoạn 1: “Bình định đặc biệt Lê Lợi” 10/1968 – 4/1969).

Giai đoạn 2: “Bình định phát triển” (4/1969 – 7/1970).

Giai đoạn 3: “Bình định tứ niên cộng đồng” (7/1970 về sau)

Comments