1.4.3. Lĩnh vực xây dựng cơ bản

I.4.3. Lĩnh vực xây dựng cơ bản:

          Ngành xây dựng cơ bản phát triển nhanh, góp phần khôi phục kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho tỉnh. Vốn đầu tư  cho xây dựng trên địa bàn tỉnh (cả Trung ương + địa phương) trong 10 năm là 4,43 tỷ đồng. Trong đó: Ưu tiên cho nông nghiệp như trại thực nghiệm giống Hiệp Hòa, trại bò sữa An Phước, trại heo Phú Sơn, Bàu Cá, trại bảo vệ thực vật, nhà máy phân bón Nhà Nông, công nghiệp chế biến nông, hải sản, vật liệu…

          + Khu vực sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, xã hội, lao động: chiếm tỉ trọng 20,8% (1976-1980) và 35,5% (1980-1985).

          + Công trình nhà ở của cán bộ công nhân viên với một số khu ở tập thể lớn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như nhà tập thể khu kỹ nghệ Biên Hòa, khu 3 ty, khu nhà Phúc Hải…

          Để thực hiện các công trình trên, tỉnh huy động các nguồn vốn trung ương, địa phương (vốn tín dụng, vốn ngân sách, vốn sổ số kiến thiết, vốn huy động trong dân).

          + Tổ chức lực lượng xây dựng cơ bản quốc doanh: Tiến hành cải tạo lực lượng xây dựng tư nhân, đăng ký hành nghề cho 8 nhà thầu với gần 500 công nhân. Trong 10 năm, tỉnh tổ chức được 2 xí nghiệp xây lắp, 1 công ty xây dựng dân dụng tỉnh, 8 xí nghiệp xây lắp huyện, 4 xí nghiệp xây lắp ngành, thành lập phân viện thiết kế để quản lý thiết kế các công trình xây dựng với số lượng công nhân từ 934 đến 1.118 công nhân.

Comments