1.4.4. Lĩnh vực giao thông vận tải

I.4.4. Lĩnh vực giao thông vận tải:

          Tháng 8 – 1976, Ty giao thông vận tải Đồng Nai được thành lập, quản lý hệ thống đường bộ gồm 1.256 km, đường sắt 90 km, đường sông 474 km. Phương tiện giao thông vận tải với 2.987 ô tô vận tải, 556 ô tô chở khách (trọng tải tổng cộng 12.760 tấn và 19.233 chỗ ngồi). Tuy nhiên hệ thống đường giao thông không đồng bộ. Ngoài đường giao thông trung ương (quốc lộ 1, 20, 15), liên tỉnh lộ (24, 16, 23, 2…), phần lớn phần nội hạt xấu (254 km đường cấp 4 và 31 km đường cấp 5).

          Trong 10 năm 1976-1985, ngành đã mở một số tuyến đường liên tỉnh như từ Biên Hòa đi Hà Nội, Quảng Nam Đà Nẵng, Thuận Hải, Phú Khánh, Nghĩa Bình, Lâm Đồng, Tiền Giang, Sông Bé… đáp ứng một phần nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế.

          Việc cải tạo quan hệ sản xuất, tổ chức mạng lưới giao thông được tiến hành. Đến cuối năm 1984, tỉnh có 42 đơn vị vận tải chuyên nghiệp đường bộ, trong đó có 18 đơn vị quốc doanh, công tư hợp doanh với 1.015 ô tô vận tải, 1.116 ô tô chở khách, 14 tàu kéo, 12 xà lan… Trong 10 năm, ngành giao thông vận tải đã luân chuyển 4,4 tỷ lượt khách/km và 556,4 triệu tấn/km.

Comments