1.4.5. Thương nghiệp

I.4.5 Thương nghiệp:

          Năm 1976, ty thương nghiệp tỉnh Đồng Nai được thành lập. Bộ máy kinh doanh thương nghiệp của tỉnh gồm công ty thương nghiệp cấp II, cấp III (9 công ty), 9 công ty lương thực và 8 công ty chuyên doanh (như Công ty Rau quả, công nghệ phẩm…) cùng hệ thống hợp tác xã mua bán, các trạm kinh doanh hợp tác xã mua bán ở huyện, thành phố.

          Trong 10 năm, ngành thương nghiệp xây dựng 372 hợp tác xã mua bán ở các xã, phường, trạm kinh doanh hợp tác xã tỉnh và 7 trạm kinh doanh hợp tác xã huyện, thành phố. Lao động trong danh sách của ngành thương nghiệp từ 2.456 người (1977) tăng lên 5.819 người (cuối 1984). Cải tạo thương nghiệp, thu hẹp thị trường tự do từ 96% năm 1976 giảm xuống 80% năm 1980 và 62,3% năm 1984.

          Ngành thương nghiệp tỉnh hoạt động với cơ chế bao cấp. Nhiệm vụ chức năng của thương nghiệp quốc doanh là đảm bảo cấp đủ một số mặt hàng tiêu dùng cần thiết cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang biên chế Nhà nước (như gạo, muối, đường, nước mắm, xà bông, thuốc lá…) với giá thấp hơn giá thị trường tự do. Hai là thu mua hàng nông nghiệp, công nghiệp để làm nghĩa vụ với Trung ương (như thu mua lúa, cà phê, mì, bắp…) Ba là thông qua hệ thống cửa hàng, hợp tác xã tiêu dùng, mua bán phục vụ nhân dân. Các mặt hàng do thương nghiệp quốc doanh, hợp tác xã bán lẻ gồm 28 loại ([1][6]). Nhưng tổng mức bán lẻ chỉ đáp ứng 30% đến 40% nhu cầu nhân dân.

          Để tạo nguồn hàng, thương nghiệp thực hiện việc hợp đồng hai chiều với nông dân (ứng phân bón, xăng dầu, thu sản phẩm theo giá thỏa thuận; ký kết hợp đồng tiêu thụ với các xí nghiệp quốc doanh, tiểu thủ công nghiệp); liên doanh liên kết các tỉnh bạn tạo nguồn hàng…; thu mua giao hàng xuất khẩu cho trung ương và đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp ở địa phương ([2][7]).([1][6]) Thịt lợn, thịt trâu, thịt gà vịt, trứng gà vịt, cá tươi nước lợ, cá tươi nước mặn, rau quả, muối, nước mắm, đường mật, mỡ nước, dầu ăn, sữa hộp, đậu phụ, chè, thuốc lá, vải, vải màn, chăn sợi, nồi soong nhôm, xà bông, diêm, xe đạp, lốp xe đạp, giấy viết vỡ học sinh, củi, than, dầu hỏa.

([2][7]) Giao hàng xuất khẩu cho Trung ương: Ván ép, ván sàn, cán chổi, cao su, cà phê, sắn lát, gốm mỹ nghệ, sơn mài, chuối, hải sản, bao bì gỗ, bao bì carton, đá quý, quạt trần.

Hàng xuất khẩu trực tiếp: Sơn mài, đậu xanh, đậu phộng, sắn lát, mây buông đan, cao su, cà phê, bắp, mực tươi, vi cá tươi, cá tươi, ván sàn, bao bì gỗ, đồ mộc, gốm mỹ nghệ, đá ,mỹ nghệ.

Comments