1.4.7. Lĩnh vực Y tế

I.4.7. Lĩnh vực Y tế:

          Trong 10 năm, ngành y tế tiến hành cải tạo các cơ sở bệnh viện cũ, xây dựng nhiều bệnh viện mới (như bệnh viện Lao, Nhi, Khu công nghiệp…), mở rộng mạng lưới y tế xã phường (mỗi xã phường đều có trạm xá y tế và nhà hộ sinh). Đi đôi công tác xây dựng đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ, y tá, cán bộ y tế, đẩy mạnh công tác chữa bệnh đi đôi với phòng chống địch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện kế hoạch sinh đẻ có kế hoạch, phát triển mạng lưới nhà trẻ. Nhờ vậy đã đẩy lùi một số bệnh xã hội, ngăn chận dập tắt kịp thời một số bệnh dịch mới phát sinh. Cơ sở bệnh viện từ 6 năm 1976 tăng lên 25 cơ sở năm 1985. Trạm y tế, hộ sinh từ 20 cơ sở năm 1980 tăng lên 135 năm 1985. Số lượng bác sĩ, y sĩ, y tá, hộ sinh từ 1.441 người/1976 tăng lên 14.587 người năm 1985. Số dược sĩ, dược tá, cán bộ đông y từ 124 người/1976 tăng lên 1.624 người năm 1985.

Comments