1.4.9. Bảo vệ biên giới Tây Nam

1.4.9. Bảo vệ biên giới Tây Nam:

          Ngày sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, quân Khơme đỏ đã thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới Tây Nam Tổ quốc.

          Đồng Nai trở thành một hậu phương trực tiếp. Theo sự chỉ đạo của Trung ương, ngày 23-5-1978, Thường vụ 2 Tỉnh ủy Đồng Nai – Sông Bé đã họp liên tịch thống nhất nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới.

          Tỉnh Đồng Nai thành lập Bộ chỉ huy quân sự thống nhất ở cấp tỉnh và huyện. Bí thư Tỉnh ủy làm chính ủy. Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự làm Chỉ huy trưởng.

          Đầu tháng 6-1978, “tiểu đoàn Đồng Nai I” được thành lập và nòng cốt của đơn vị là tiểu đoàn anh hùng 445 có tăng cường. Ngày 8-6-1976, làm lễ xuất phát hành quân lên biên giới. Tiểu đoàn được phối thuộc vào trung đoàn 4 hoạt động trên hướng tay – tây bắc Bù Đốp (tư cầu Trắng đến ngã ba đường 10 giáp Sông Măng), với nhiệm vụ ngăn chặn tiêu diệt lực lượng Pôn Pốt lấn chiếm biên giới.

          Từ tháng 8-1978, tỉnh tiếp tục thành lập các tiểu đoàn Đồng Nai 2, 3, 4, quân số 1.200 cán bộ chiến sĩ chiến đấu bảo vệ tuyến biên giới ở Sông Bé, góp phần giữ vững biên cương của Tổ quốc.

          Ngày 11-10-1978, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập “công trường 15” gồm 4  đại đội thanh niên xung phong quân số 800 người, xây dựng thành công tuyến phòng thủ biên giới dài 15 km ở Sông Bé (hoàn thành ngày 12-1-1979).

          Trong sự nghiệp bảo vệ biên giới Tổ quốc ở Tây Nam, tỉnh Đồng Nai đã có chiến sĩ Bùi Văn Bình được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Comments